Евентуална държавна намеса на пазара на земя чрез фиксиране на минимални цени на рентата допълнително ще притисне земеделските производители, алармира в анализ Институтът за пазарна икономика(ИПИ).

В петък депутатът от БСП Янаки Стоилов съобщи, че левицата работи по проект за определяне на минимална рента в зависимост от категорията и местоположението на нивите.

"Подобна мярка ще усили натиска върху земеделските производители. Първо, защото субсидията на единица площ след две години ще достигне тавана си, а с промените в новата Обща селскостопанска политика този таван няма да бъде много по-висок от субсидията на единица площ през 2013 г. Иначе казано основната причина за ръста на рентата досега - субсидията на площ, скоро ще спре да движи пазара", аргументира се авторът на анализа Николай Вълканов.

За тази година субсидията на декар е 30 лв. От официални данни на земеделското министерство стана ясно, че субсидиите за ниви ще се увеличават и през 2018 и 2019 г., като по груби сметки подпомагането ще стигне 48 лв./дка.

"Добрата реколта и много високите международни цени на основните култури през 2011-2012 г. спомогнаха за надуването на балона на пазара на земя. През настоящата стопанска година цените на зърното и маслодайния слънчоглед се сринаха с около 40% при нарастващи разходи за производство.

Това изправя пред сериозни затруднения българските производители, част от които не са заделили достатъчно резерви, правили са необмислени инвестиции и са се нагърбвали със сериозни задължения към арендодателите си", добавят от ИПИ.

Икономистите са категорични, че държавните цени за рентата само ще ускорят процеса на отпадане на пазарни играчи.

"Или най-просто казано, минималната рента примерно във Видинско може да стане и 30 лева, само че няма да има кой да я плаща", посочва Вълканов.

Икономистите очакват по естествен път цената на рентата и земята да тръгне надолу още през тази година.

Според ИПИ от 2005 г. насам рентата расте. В Северозападна България се среща годишен наем и от 15 лв. На места в Северна и Южна България се покачва до 40-50 лв., докато в Добруджа достига "зашеметяващите 80-100 лв.", посочват от ИПИ.