През първата половина на 2021 г. над 1,1 млн. кв. м. модерни офис площи са наети в столиците на 15-те държави от ЦИЕ. Най-високо ниво на активност е регистрирано във Варшава (249,300 кв.м.), следвана от Прага и Будапеща. Секторът на бизнес услугите продължава да генерира високи нива търсене от страна на наемателите и представлява един от най-големите работодатели в региона, според доклада на Colliers.

„В София също се регистрират по-високи нива на търсене през първите шест месеца на 2021 г., обемът на сключените сделки е 70,330 кв.м., което е с 6% по-високо като стойност от първото полугодие на 2019 г. Секторът на бизнес услуги продължава да бъде двигателя на офис площи, доказателство за това е, че 73% от всички регистрирани сделки са именно с тези компании.“, обяснява Верка Петкова- Шекерова, директор Бизнес развитие в Colliers.

Общото предлагане на модерни офис площи в 15-те столици в Централна и Източна Европа , обхванати от този доклад, достига над 29 млн. кв.м. в края на първото полугодие на 2021 г. Новото предлагане на офиси на тези пазари възлиза на малко над 640,000 кв.м., като още 2,2 млн.кв.м. са в процес на активно изграждане и предстои да бъдат завършени през следващите 2-3 години.

"Важно е да се подчертае, че голяма част от търсенето на пазарите в ЦИЕ идва от сектора на модерните бизнес услуги, който е сред най-големите групи наематели на офис площи. За да добием представа  колко важен или голям е този сектор, ако приемем, че на един служител се падат средно по 10 кв.м., то този сектор би могъл да заеме над 10 млн.кв.м., или около 35% от пазарния фонд на 15-те столици в ЦИЕ. Разпространението на тези центрове за бизнес услуги обаче, разбира се, е много по-широко от офис пазарите на столиците, то е и в регионалните градове на Полша, Чехия и Румъния", добавя Кевин Търпин, регионален директор.

istock
istock

Най-голямо е предлагането на модерни офис площи във Варшава (около 6,1 млн.кв.м.), Будапеща (около 4 млн.кв.м.) и Прага (3,7 млн.кв.м.). Най-висок ръст на ново предлагане през първото полугодие на 2021 г. се наблюдава във Варшава, където предприемачите са реализирали 10 офис проекта с обща площ от 226,300 кв.м.

В перспектива най-големият обем нови, модерни офис площи в процес на изграждане в края на първото полугодие на 2021 г. е в Будапеща (350,000 кв.м.), Варшава и София.

Хората инвестират парите си в имоти

Най-висок процент свободни офис площи в края на първото полугодие на 2021 г. се регистрира в Сараево (30%), Тирана (16,5%) и София (16%) в резултат на завършването на големи обеми нови офис площи спрямо размера на тези пазари. Най-ниските нива на този индикатор са в Любляна (4%), Загреб (5%) и Талин (7,3%).

За много страни в региона, бизнес услугите се превърнаха в един от водещите източници на ПЧИ и един от най-големите сектори по отношение на заетостта, който към момента се оценява на над 1 милион души на пазарите, обхванати в този доклад.

istock
istock

Илаяс Ван Херварден, ръководител на услугата „Стратегически анализ на локация“ за EMEA в Colliers, коментира: "Въпреки че двуцифреният годишен ръст на заетостта в сектора в много страни се е забавил в последно време, до средни и високи едноцифрени стойности, регионът на ЦИЕ все още привлича нови инвестиции и отчита разширяване на съществуващите центрове.

Този успех, който ще се очаква да продължи за още доста години,  до голяма степен се дължи на работната сила в региона, състояща се от добре образовани и талантливи хора с много широк спектър от езикови умения".

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg