Коронакризата успя да намали наемите на офисите клас А в София с 8% през първата половина на 2020 г. в сравнение с година по-рано.

Цената на един квадратен метър в идеалния център на столицата, вече е 14 евро. В широкият център -12.5 евро на кв.м, а в периферни зони– 12 евро на кв.м.

При офисите клас В в София цените остават стабилни - 10 евро на кв.м. Това показва доклад на консултантската компания Colliers. Според тях се очаква  допълнителен спад в офертните нива в краткосрочен план.
 
В общия обем на сключените транзакции с най-голям дял, от 42%, са тези с цел подновяване на съществуващ договор. Следват ги сделките за релокация (27%), отдаване на площи на етап „в строеж“ (15%), разширяване на офис пространства в текуща или нова локация (11%), преотдаване на вече наети площи (3%) и нови компании за пазара (2%).
 
Търсенето на офиси отчита двуцифрен спад. Наетите офиси в София за разглеждания период са  56,500 кв.м., което е 15% по-малко спрямо първите шест месеца на 2019 г.

Двигателят на пазара продължават да бъдат компаниите от IT и аутсорсинг сектора, които формират 67% от реализираните сделки на пазара. Другите сектори, които допринасят за броя на транзакциите в сегмента през разглеждания период, са професионални услуги (14%), фармация (6%), търговия (6%), производство (3%) и други (4%).
 

istock
istock

През първата половина на годината, основно поради завършването на трета сграда на Garitage Park, се регистрира леко увеличаване с 1% на предлагането на модерни офис площи клас А, В и С в София, с което достига 2,315,600 кв.м. Независимо от това, нивата на свободните площи се запазват на 11% от общия обем.
 
Сред ефектите на пандемията от коронавирус се очаква да бъдат промени в новоподписаните договори, при които все по-често ще се наблюдава прилагане на стъпаловиден наем при запазване на средния доход за наемодателя, както и клаузи, даващи по-голяма гъвкавост на наемателя по отношение на възможностите за прекратяване.

Клиенти бавят подписването на договори за наем

Голяма част от компаниите ще преразглеждат начина си на работа, като очакването е всеки от служителите им да работи от вкъщи (дори след преодоляването на епидемията) средно 1.5 дни. 

Поради осъзнатата дългосрочна необходимост от възможности за дистанциране в офисите, нетните площи на служител ще се завишават леко там, където плътността е била голяма.
 

istock
istock

Преосмисля се и ефективността на големите отворени пространства, като ще се преминава все по-често към формат на квартали/ клъстъри, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции.

Налице са предпоставки споделените офис пространства да придобият все по-голяма популярност, поради факта, че могат да предоставят нужната гъвкавост на компаниите при увеличаване или намаляване на заетата площ, спрямо конкретните нужди, при по-ниски разходи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg