Чрез предвиденото в Плана за възстановяване и устойчивост финансиране ще продължи политиката за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и ще се постави началото на трансформация на съществуващия модел на сто процента финансова помощ за собствениците на жилища в механизъм с активно участие на администрацията, собственици и бизнес.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на международния форум "Инвестиционните проекти. Планът за възстановяване и устойчивост". 

Осигуряват 2,2 млрд. лева за енергийно обновяване за сградите у нас

Министърът каза, че за целта ще се премине през два етапа на кандидатстване, като сдруженията на собствениците ще бъдат разделени на две групи.

Първата група, която е със срок до март 2023 г., ще получава сто процента безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности, а срокът за кандидатстване за втората група ще е от април 2023 г. до декември 2023, където е предвидена безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности от 80 процента. Останалите 20 процента ще са самоучастие на сдруженията на собствениците, като за него при желание етажната собственост ще може да получи финансиране чрез така наречените ЕСКО-компоненти или друг финансов механизъм, каза министърът.

Изтича срока на годност на панелните блокове
Darikfinance

Всяка компания, която предоставя някаква енергийна услуга, ще може да дисконтира сметките занапред, т.е. получава се заем, а след това от сметките, които са намалени, се отделят суми, с които се връщат парите на заемодателя – финансиращата организация, обясни министърът.

Той съобщи, че до 2026 г. по проекта се предвижда обновяването на многофамилни жилищни сгради с РЗП над 3,6 млн. квадратни метра, като целта е да се постига най-малко 30 процента спестяване на енергия в сградите и минимум клас "Б" на енергопотребление. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху икономическия растеж на страната, ще допринесе за нови работни места, намаляване на енергийната бедност и върху зависимостта от внос на енергоносители.

Досега със средства от бюджета чрез Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са реновирани 1944 сгради с над 130 000 жилища и близо 11 млн. квадратни метра разгъната застроена жилищна площ, с над 276 000 обитатели от общо 2022 одобрени за участие в блока. Останали са някъде около 80 многофамилни жилищни сгради, които ще се финансират по новата програма по Плана за възстановяване и устойчивост. По него са предвидени близо 1,2 млрд. лева без ДДС за повишаване на енергийната ефективност, които са частта от ЕС и над 350 млн. са кофинансиране от националния бюджет. По този начин сумата достига близо 2 млрд. с ДДС общоевропейско финансиране и национален бюджет, каза министърът.

istock
istock

Над 600 млн. лева без ДДС са предвидени за енергийно обновяване на обществени и бизнес сгради, каза министърът. От сумата над 370 млн. лева без ДДС ще е ресурсът за публични сгради - държавна и общинска собственост в страната, както и за обекти на културата и изкуството, сгради за спорт или обекти, собственост на БАН. С близо 235 млн. лева ще се финансират мерки за устойчиво енергийно обновяване на сгради в производството, търговията, услугите, микро или малки, средни и големи предприятия.

Работата по подготовката на изискванията за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд вече е започнала и документът се очаква да стане готов през следващия месец, каза Караджов.

Той съобщи, че е планиран и проект за строителство на 13 пречиствателни станции за отпадъчни води в малки и средни населени места, като ресурсът по Плана възстановяване и устойчивост ще е около 393 млн.лева без ДДС. Ще бъдат отпуснати средства, които "Българският ВиК холдинг" ще инвестира в изграждането на тези пречиствателни станции на територии и агломерациите, където водните дружества са в обща консолидирана територия – едно общо дружество оперира на цялата територия.

По новата програма за развитие на регионите е планирано със 100 млн. лева от Плана да се направи пилотна схема в подкрепа на устойчивата градска мобилност в 40 градски общини, като се предвижда доставката на екологични тролейбуси и автобуси за градския и междуселищен обществен транспорт, за тях ще бъдат изградени и зарядни станции и ще се внедрят интелигентни транспортни системи.

С 8 млн. лева ще се създаде системата за строително-информационно моделиране в инвестиционното проектиране и 3 млн. лева ще се инвестират в изграждането на единна информационна система по устройство на територията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg