Ако имате собствено жилище, но не и свои деца, вероятно ще искате някой ден някой от вашите племенници да наследи имота ви. Някой ден обаче може да сключите брак с човек, който вече има деца.

Какъв е начинът да предпазите имуществото си от наследствени претенции от страна на неговите/нейните деца?

Последиците при развод и при кончина относно имуществото са принципно различни. Режимът на разделност, брачният договор, както и придобиването на имот преди брака, „пази“ имота само при развод, подчертава адвокат Димитър Петков.

При наследяване преживелият съпруг във всички случаи е законен наследник и, според юриста, не можете да промените това приживе. Дори завещанието е атакуемо и може да бъде отменено до размера на запазената част от наследството, тъй като съпругът има гарантирана от закона за наследството такава запазена част.

Според Петков най-сигурният начин само избран от вас роднина да придобие целия имот е да му го прехвърлите, но не чрез дарение, а по възмезден начин, например срещу задължение за гледане и издръжка.

При развод съпругът няма право на претенции върху имуществото на другия съпруг, придобито преди брака. Единственото изключение е ползването на семейното жилище от онзи съпруг, който отглежда децата, родени от брака, обяснява адвокат Румена Симеонова.

Друго обаче е положението при смърт. В този случай съпрузите се наследяват един друг, което означава, че преживелият съпруг наследява голям дял от имуществото на съпруга си. Това е точно определено в чл.9, ал.2 от Закона за собствеността:

„Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.”

В алинея трета се казва, че ако няма други наследници по предходната алинея, съпругът получава цялото наследство. И още нещо – ако имате живи брат/сестра, племенниците няма да наследят изобщо. А ако нямате – другите племенници също ще получат дял от апартамента. Това е положението по закон.

Има опция за завещаване на имота, която би ви облекчила. Но, ако това е единственото ви имущество, в случай че вашият съпруг ви надживее, би имал право да атакува завещанието, като накърняващо неговата запазена част (дял от наследството, който се полага на наследниците по закон, и е защитен от закона.

Тоест, има възможност да бъдат атакувани всички безвъзмездни сделки, за да бъде възстановена запазената част от наследството. Ето и възможните дялове на преживелия съпруг:

„Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тези случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.“

По същата причина не ви устройва и прехвърлянето на имота на ваш племенник чрез дарение – то също е безвъзмездна сделка и може да се атакува на същото основание. Затова Руменова съветва да прехвърлите имота на племенника си, като непременно си запазите правото на ползване върху жилището.

Дали ще му го продадете (може да е фиктивно) или ще му го прехвърлите срещу издръжка и гледане е ваш избор. Според юриста е за предпочитане да направите второто, като си запазите правото на ползване за вас и вашия съпруг до живот.

Така имотът вече ще принадлежи на племенника ви и няма да се притеснявате какво може да се случи, а и няма да има риск някой ден той да ви изгони от собственото ви жилище, ако му хрумне някаква щуротия.