Минимален ръст от 3-4% на покупната цена на земеделска земя и при рентите очакват от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

През 2017 г. нивите са поскъпнали с не повече от 4%, тази година не се очаква стрес на пазара, а купувачите са спрели да купуват хаотично и внимателно преценяват качеството на обработваемите земи.

Сделките на максимални цени са за малко декари и не са решаващи за пазара. Цените остават най-високи в района на Добрич и Силистра, където добивите са най-високи. Сделките са на сравнително високи цени и по поречието на Дунав, където климатът е най-добър за земеделие.

Решаващи фактори са размерът на парцела, качеството на почвата, възможностите за напояване и за реализация на продукцията, договорите за ползване на земята, възможностите за европейска субсидия и участие в програми на ЕС.

Експертите от БАСЗЗ не са съгласни с данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни цени на земеделската земя - например 2032 лв./дка в Добрич. Реално сделките за ниви там са на 1500-1700 лева.

Високите цени, отбелязани от статистиката, може да се дължат на сделки с терени, чието предназначение е различно от земеделското, например изграждане на ТИР паркинг, при което цената скача. По данни на БАСЗЗ рентите остават най-високи в Добрич и Силистра, а най-ниски са в Габрово.