Средната цена на един декар земеделска земя е достигнала 872 лв. за миналата година. Това е с почти 15% повече в сравнение с 2016 г. когато цената е била 761 лв./дка.

В селата около град Добрич декар земя е 2032 лв. Това е и рекордът за страната. Над 2000 лева вървят и нивите в района на Балчик.

Това показват данните на НСИ за 2017 г., които бяха публикувани в понеделник. Средната рента на един декар земеделска земя също се покачва и достига средно 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 г. като увеличение има във всички райони.

Друга интересна новина за миналата година е, че при затревените площи цените падат - намалението е с 3.4%. 

По райони най-високата средна цена на земеделска земя е била е Североизточния район - 1401 лв. за декар. Най-голямото поскъпване обаче спрямо предходната година се отчита в Югозападния район - с 83.4%. Това вероятно е свързано с развитието на икономическите зони около Пловдив и с оживлението в хранителната промишленост, която е гладна за суровини. 

Изследването на НСИ се базира на реални покупко-продажби. То обхваща данни, подадени от 2246 земеделски стопанства, дружества за агроинвестиции и агенции за недвижими имоти от цялата територия на страната.

Наблюдението на цените е за три категории земеделска земя - ниви, естествени ливади и мери и пасища. Информацията се отнася за цените на сделките и рентата на земя, която се използва единствено за селскостопанско производство.

За миналата година броят на сделките със земеделска земя в Плевенско е 1202, което поставя региона на челно място в сравнение с цялата страна. В плевенската община Гулянци се е сключвала средно по една сделка на ден.

Изтъргуваната земя там е общо 3072 дка за средна цена от 1070 лв. за декар. На другия полюс са землищата на Самоков и Симеоновград (област Хасково) с по две сключени сделки за населено място. 

Любопитно е, че над 400 сделки са направени в Карнобатско. Те са за близо 6000 дка с цена за един декар 853 лв. Във видинската община Грамада сключените сделки са по-малко на брой - около 230, но се отнасят за 7000 дка земя, а цената е 1240 лв/дка. На този фон повечето общини в Югозападния район изостават значително.

Населените места с най-малко сделки са Благоевград (4 сделки), Кюстендил (10), както и землищата около София (63). В сравнение с останалите райони Югозападния държи най-ниската цена - 406 лв./дка.