Правителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Предложени са промени по отношение на задълженията на собствениците за поддържането на сградата в добро техническо състояние, както за извършването на строителни и монтажни дейности, които ще влошат здравината и вида на имота.

С цел улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост се въвеждат възможностите за кореспонденция по електронна поща, когато е налична такава, и за получаване на съобщения чрез адрес в страната, посочен от собственика или ползвателя.

За постигане на по-голяма яснота се прецизират правомощията на общото събрание относно възлагането и изготвянето на технически паспорт на сградата.

Предвидена е възможност правомощията или част от тях на управителния съвет и респективно управителя на етажната собственост и на сдружението на собствениците да бъдат възлагани на юридически лица за срок от 2 години.

Това ще позволи етажната собственост или сдружението на собствениците да отстъпи управлението на общите части по свое желание на специализирани компании.