През 2009 г. жилищният фонд у нас се състои от 2 136 хиляди сгради или има покачване с 0.1% в сравнение с 2008 година. Общо в България са регистрирани 3 789 хиляди жилища, като 63.8% от тях се намират в градовете, а 36.2% - в селата. Това съобщи Националния статистически институт.

Към 31.12.2009 г. стоманобетонните сгради в страната са 105 хиляди, с 1 239 000 жилища в тях, тухлените сгради - 1 578 000 с 2 096 000 жилища.

69.8% от жилищата в селата са в тухлени сгради, 26.6% в други и само 3.6% в стоманобетонни сгради.

По-голяма част от жилищата са с две и три стаи - 65.4% от всички жилища в страната, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 22.9%, а едностайните са 11.7%. През 2009 г. най-висок е относителният дял на жилищата в селата с две и три стаи - 58.4% и 69.3% - в градовете. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.1, а в градовете - 2.6.

През 2009 г. общата площ на жилищата е 242 291 хил. кв. м. или с 0.7% повече в сравнение с 2008 г., като в градовете нараства с 1.2%, докато в селата намалява - с 0.3%.

Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в област Видин - 43.4 кв. м, следвана от областите Перник - 43.3 кв. м, София - 41.7 кв. м, Ловеч - 40.6 кв. м и Монтана - 38.8 кв. метра.