Преди да купим земеделска земя е добре да проверим внимателно нейната история. В противен случай е възможно след сделката да се окаже, че и друг човек притежава нотариален акт за нашата земя. През 90-те години например много собственици бяха обезщетени със земя от държавата. Как можем да бъдем сигурни, че всичко е наред?

Справка можете да направите в Агенция по вписванията по местонахождение на имота, посочва адвокат Милена Миткова. Нейният съвет е също така да проверите и в Поземлената комисия на кого се водят и са се водили имотите по нов и стар номер.

Номерът на нивата може да се променя във времето – първо имотът да е бил с номер по Картата на възстановената собственост, а след това по кадастрална карта.

Подобен сценарий е напълно възможен, потвърждава брокер Ренета Стоянова, която лично е била свидетел на измамна схема: собственик притежава нотариален акт за земеделска земя, съставен от нотариус в края на 90-те години. Лицето е единствен собственик по наследство и давност.

Добросъвестният собственик съхранява цялата десетилетна история на поземлената си собственост в оригинал. Земята е обработвана от дълги години с договор за наем (аренда), който също е вписан в съответната Служба по вписванията.

Наскоро обаче земите биват продадени от„пълномощник“ – измамник, действал зад гърба на собственика без негово знание. Понеже не разполагал с нотариалния акт на собственика, измамникът отишъл в земеделската служба, извадил препис-извлечение от динамичния регистър и с него „продал“ земята.

Купувач бил негов роднина, който веднага продал земята на друг, той на трети и т.н. Към момента по случая се води досъдебно производство.

За да сте сигурни, че няма спорове за земята, която искате да купите, изискайте от Службата по вписванията незаверени копия от всички нотариални актове за въпросната земя и проследете прехвърлянето на собствеността. По думите на Стоянова, ако е препродавана няколко пъти за 1-2 години, това е достатъчно съмнително.

После огледайте какви документи за собственост са били представяни за съставяне на нотариалните актове – пише го накрая в списъка с изброени документи за съставяне на нотариален акт. Ако откриете, че два нотариални акта са съставени с представяне на един и същ документ (решение на поземлена комисия и удостоверение за наследници), не купувайте.