Българинът застрахова все по-малко имуществото си. Спадът в продажбите на жилища през последните три години доведе до още по-голямо свиване на този вид полици. Няма статистика колко от жилищата у нас са застраховани срещу природни бедствия, но е сигурно, че са далеч под 10%, твърди шефът на “Grecо JLT - България” Румен Гълъбинов.

Нямаше да е така, ако беше създаден т. нар. катастрофичен пул и беше въведена задължителна минимална застраховка за всеки жилищен имот, коментира Гълъбинов. В Румъния това беше направено и вече 3,377 млн. жилища от общо 7 млн. са застраховани - 48 на сто от всички имоти. Размерът на премиите, които се събират, е 10 или 20 евро при покритие съответно от 10 хил. или 20 хил. евро.

Целта на румънците е до края на тази година да достигнат 50% застрахователно покритие на жилищния фонд.

У нас идеята бе да се застрахова всеки имот на цена между 20 и 30 лева, но това не бе прието с аргумента, че се готви нов вид данък.

В момента на пазара се предлагат изгодни полици, но малцина са склонни да ги сключат. По правило размерът на премията по имуществените застраховки е от 1,5 до 2 промила от сумата, на която е застрахован домът или движимите вещи. Така, ако застраховаме жилището си за 100 хил. лв., ще плащаме годишно между 150 и 200 лв.

На сайтовете на големите брокери и на някои застрахователни компании има електронни калкулатори, с помощта на които всеки може да изчисли ориентировъчно дължимата премия за своя апартамент. Нужно е да се посочи неговото предназначение - дали се използва за жилище или офис, дали е част от обща сграда, или е самостоятелен. Смята се, че ако сте в блок, рискът от пренасяне на пожар от съседите е по-голям. Освен квадратурата има значение и дали постройката е масивна или паянтова. Важно е също на кой етаж е жилището - за рискови при наводнение се смятат партерът и първите етажи, а при земетресение е обратното.

Цените на отделните компании са близки. Разликите идват от отстъпките и бонусите, които се дават. В някои случаи те могат да смъкнат цената с 30 на сто, ако например в същото дружество имате автокаско и “Гражданска отговорност”.

Затова е добре предварително да се проучат офертите на различните компании.

Добре е да се знае също, че ако искаме да застраховаме дома си срещу кражба, трябва да се изпълнят някои допълнителни условия. За апартамент на първия етаж или над партера са нужни решетки по прозорците. Когато електронното оборудване е на стойност над 5000 лв., цената на полицата значително ще се намали, ако домът има СОТ или някакъв вид аларма.

Застрахователите са много внимателни, когато се декларират произведения на изкуството, тъй като те могат да пострадат силно при течове, пожар, земетресение и т. н. Практиката е те да бъдат подробно описани. Прилагат се и снимки на имуществото, които се използват в случай на възникване на застрахователно събитие, а премията се изчислява след извършване на оценка.