Все повече чужденци купуват имоти у нас и те са повече от тези, които ги продават. Това показват данните на БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранци в недвижими имоти е положителен в размер на 0.4 млн. евро. За сравнение през първите два месеца на миналата година нетният поток беше отрицателен в размер на 3.9 млн. евро, което се дължеше основно на продажбите на имоти от руснаци.

След месеци спад вече втори месец нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас е положителен. За сравнение през януари миналата година той е бил отрицателен от 0.1 млн. евро.

За цялата 2022 г. потокът от инвестиции на чужденци в имоти е отрицателен в размер на 20.7 млн. евро, в това число отрицателен поток от 19.4 млн. евро за Русия. За сравнение през 2021 г. потокът от инвестиции също е бил отрицателен от 12 млн. евро, като спадът от Русия е 13.4 млн. евро.

По предварителни данни преките инвестиции в страната за януари – февруари 2023 г.  са в размер на 398.5 млн. евро (0.4% от БВП 3 ), като са с 549.7 млн. евро (58%) по-малко спрямо тези за януари – февруари 2022 г. (положителен поток от 948.2 млн. евро, 1.1% от БВП).

През февруари 2023 г. потокът е положителен в размер на 216.4 млн. евро, при положителен поток от 321.2 млн. евро за февруари 2022 г.

Чужденци отново купуват имоти у нас

Дяловият капитал  преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 34.2 млн. евро за януари – февруари 2023 г. Той е по-малък с 32.4 млн. евро от този за януари – февруари 2022 г., който е положителен в размер на 66.6 млн. евро.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург (116.2 млн. евро), Нидерландия (60.3 млн. евро) и Белгия (47 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Швейцария (7.1 млн. евро) и Полша (1.6 млн. евро).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg