Преустановяване на сключването на договори за изпълнение на дейности по Програмата с външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки предвиждат промени в Постановление № 18 за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, качени за обществено обсъждане.

Допуска се сключване на договор с външни изпълнители  само за сгради, за които има финансов ресурс, потвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но с които изпълнители не е сключен договор, като се предвижда срок за това. Това изменение няма да повлияе на сключените договори за възлагане на обществени поръчки с избрани изпълнители, дейностите по които все още не са изпълнени, се уточнява в проекта.

Предвиден е и срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

Кметът на община, „Българска банка за развитие“ и областният управител като представител на държавата в срок до 31.12.2023 г. да сключат допълнително споразумение за прекратяване на действието на договор за целево финансиране на сграда, за която към датата на влизане в сила на постановлението не е сключен анекс по фаза 1.

Парите за саниране няма да стигнат за желаещите

В проекта на постановление е заложено също кметът на общината, ББР и областният управител да сключат споразумение за прекратяване на действието на договор за финансиране на сграда, по който са разплатени всички дейности по фаза 1 и за който няма сключен договор за възлагане на обществена поръчка с външни изпълнители по фаза 2.

МРРБ пък трябва до 31.12.2023 г. да изплати на „Българска банка за развитие“  дължимата сума (главница и лихва), за сградите, за които към датата на влизане в сила на постановлението са разплатени дейностите по фаза 1.

МРРБ
МРРБ

Проектът на постановление е изготвен с оглед изпълнението на програмата в рамките на нейния бюджет от 2 млрд. лева, като той ще преустанови процеса по  избор на нови изпълнители и сключване на договори за дейности, финансирани по програмата, а неусвоеният ресурс ще бъде използван за индексиране по силата на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, пише още в мотивите към проекта.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg