външни изпълнители

Имоти

Предлагат промени при безплатното саниране

Преустановяване на сключването на договори за изпълнение на дейности по Програмата с външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки предвиждат промени в Постановление № 18 за приемане ...

1