До средата на юни ще подготвим за публикация на български език и ще могат да се ползват и у нас евростандартите за фасилити мениджмънта или както е известно по-популярно за поддръжката на имоти.

Това съобщи за „Монитор” секретарят на Българския институт по стандартизация (БИС) Петър Лозев.

„Това ще бъдат 2 стандарта. Първият указва терминологията за фасилити мениджмънта. Вторият засяга как да се изготвят договори в тази сфера. В него се описват всички точки и позиции и взаимовръзки, които трябва да се вземат предвид, когато се подготвя едно споразумение по фасилити мениджмънта, което юридически е доста ангажиращо. За това и стандартът ще помогне много на бизнеса”, обясни той.

Наследен имот със задължения към Топлофикация 

 

Влизане във владение на наследен имот без нотариален акт 

 

Покупко-продажба на имот с наематели

 

По думите му от средата на юни стандартът ще може да бъде цитиран в договорите между фирмите.

„Това означава, че те ще се съобразяват с изискванията му и при неизпълнението му то засегната страна ще може да претендира за нанесени щети. Силата на стандарта е да се прилагат еднакви практики навсякъде”, добави Лозев.

Зам.-председателят на БГФМА Деян Кавръков информира, че вече са в сила два ISO стандарта за фасилити мениджмънта.

„Досега се работеше главно с такива от отделни страни като САЩ, Великобритания, Германия”, поясни той.

По изчисления на Техническия университет във Виена потенциалът на пазара на на фасилити услуги в България е поне 3,5 млрд. лв., каза председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) Иван Велков.

"Трудността за пресмятане на реалната стойност на услугите в сектора идва от това, че голяма част от тях се извършва от вътрешни отделни на фирмите”, обясни зам.-председателят на организацията Горан Гаврилов.

Другият зам.-председател Никола Игнатов поясни, че до края на годината ще бъде събрана повече информация, която ще даде възможност да бъдат направени точни изчисления какъв е действителният обем на българския фасилити пазар.

Според Иван Велков в момента все още услугите на фасилити фирмите се използват основно от бизнеса и почти никак от общините или държавата.

„Целта на услугата е не само поддръжката на имоти, а и цялостно подобряване на средата за работа и живот”, поясни той.