Младите семейства в България срещат трудности за придобиване на първи дом. Липсва и всякаква специализирана регламентация на наемния пазар. Единствените възможности са т. нар. свободен наем, който отново е труднодостъпен за млади домакинства с близки до средните доходи.

Това се посочва в анализ на Националния център за териториално развитие и Световната банка в рамките на оценка на състоянието, която да послужи за разработването на нова национална жилищна стратегия.

У нас липсват достъпни жилища както за отдаване под наем, така и за закупуване поради липсата на разбиране на понятието за социални жилища, съществуващо в други страни - тези жилища се изграждат от непазарни играчи и те ги отдават под наем или ги продават на достъпни цени, които са под пазарните.

При пазарните жилища за закупуване липсва целенасочена подкрепа за придобиване, особено на първи дом от семейства с определен профил - млади, работещи семейства, които отглеждат малки деца и нямат жилищна собственост, а се нуждаят от придобиване на дом, пише още в анализа.

В него е посочено, че над 30% от жилищата в България са необитаеми, въпреки годността им да бъдат ползвани.

Най-голям е делът им в големите градове - 24% в София и 26% в Пловдив. В същото време средно 41% от жилищата в България са пренаселени по данни на Евростат от началото на месеца, като по този показател страната ни е на трето място в ЕС.
 

istock
istock

Сред другите проблеми в жилищната система в България, са ниската жилищна мобилност и енергийната бедност. Анализът сочи, още и големите трудности пред Друг проблем на жилищната система у нас е много  малкият дял на обществен жилищен фонд (2,4%), който продължава да намалява.

Какво се случи с наемите на жилища в София

Към тези проблеми се добавя и концентрацията на жилищна бедност в сегрегираните квартали, населени от отделни етнически групи. Става дума за жилищна бедност в изключително драматични размери – липса на достъп до базови услуги като канализация, водоснабдяване, сметоизвозване, показва още анализа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg