Какво е необходимо, за да се продаде наследствено жилище? Първата стъпка, разбира се, е постигането на съгласие между всички наследници за продажбата. Ако това обстоятелство е на лице, следва да се помисли нали е необходима декларация за семейно положение и скица на имота.

При продажбата всеки наследник трябва да се попълни декларация за семейно положение, уточнява адвокат Димитър Петков. Ако апартаментът е семейно жилище (тоест семейството ви живее там и няма друго жилище), въпреки че е ваша еднолична собственост ще трябва и нотариално заверено съгласие на съпруга/та ви.

Скица на УПИ, върху който е построена сградата, е необходима, ако притежавате съответни идеални част от земята. Скица е необходима при всички случаи, ако за района, в който се намира имотът, има влязла в сила кадастрална карта.

Понякога всеки от наследниците си има друг дом и наследеното жилище стои празно. Ако апартаментът не е семейно жилище за никой от наследниците, това улеснява нещата. Нотариусът обяснява как се удостоверява това.

Понятието „семейно жилище“ няма никаква връзка с това чия собственост е, подчертава адвокат Милена Миткова. Може да е собственост на трети лица, може да сте под наем в него. Семейно жилище означава, че семейството живее там.

Законът предвижда някаква степен на защита за човек, чийто съпруг/а реши сам да продава семейното жилище, защото е само негово, но пък семейството му живее там. Тогава нотариусът иска съгласие на съпруга-несобственик, ако жилището е семейно или съответно – декларация от същия, че жилището не е семейно.

И в двата случая необходимостта възниква, само ако нямате друго жилище. Такава е разпоредбата на Семейния кодекс (чл. 26). Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.

Съветът на юриста е, ако искате да продавате, но не ви се занимава с попълване на декларации и съгласие, да докажете пред нотариуса с документ за собственост, че притежавате друг имот/и.