Ако имате имот, към който има таван и мазе, съществува възможност да си запазите мазето като обслужващо помещение, а тавана да продадете. Преди това ще е необходимо да промените предназначението му, за стане той самостоятелен обект, който може да бъде продаден отделно.

Можете да предприемете процедура по промяна на предназначението от таван в кабинет за творческа дейност, съветва адвокат Милена Миткова. За ателие ще трябва на хартия да осигурите и паркомясто в границите на имота. Ще ви е необходимо съгласието на непосредствените съседи на таванските помещения, както и съседът отдолу под тавана.

Към тавана ще се придадат идеални части от общите части на сградата от вашия апартамент. След това, можете да го продавате свободно.

Необходимо ви е съгласието на преките съседи, тъй като таванът в момента не е самостоятелен обект, допълва юристът. В какво точно можете да го преустроите, най-точно ще ви каже проектант-архитект. Ателието например задължително трябва да има собствен санитарен възел. Жилището пък трябва да има определен брой помещения, изложение и т.н.

В случаите, когато даден собственик е решил да преустрои вече построено таванско помещение в жилище или пък ателие, той трябва да вземе съгласието на всички останали етажни собственици, ако това преустройство ще засегне общи части на други собственици, посочва адвокат Галина Чанкова. Съгласието се взима с нотариално заверени подписи.

Когато промяната на предназначението няма да променя общите части, тогава съгласие не се изисква. Когато преустройството е голямо, тогава трябва да има одобрен архитектурен проект.

Ако обаче таванът или част от него няма нужната височина, площ и обем, нито пък има достъп до него от нормална стълба и е неизползваемо, освен за изолация между последната етажна плоча и покрива и за излаз към него, тогава той представлява обща част по естеството си. Предназначението му не може да се променя при никакви условия.

Как стои въпросът с продажбата на таванско помещение? Поначало таванското помещение няма самостоятелен статут и при продажба върви заедно с апартамента. Но ако статутът на таванското помещение се промени от обслужващо в самостоятелен обект, тогава вече може да се осъществи продажба. Добре е все пак да има друго помещение, което да остане към апартамента като обслужващо.