През първите шест месеца на годината у нас са сключени общо 73 867 сделки за покупко-продажби на имоти при 87 459 през същия период на 2009 г., което е понижение от 15,54%. Това показва анализ на агенция „Форос".

Във Варна спадът е с 3,54%, в Пловдив - 14.10%, а в Русе - 12.73%. В София бе регистриран лек ръст в броя на покупко-продажбите от 3%, като тази тенденция се наблюдава в други областни градове. В Бургас са сключени с 792 сделки повече, в Стара Загора - 77, Велико Търново - 142 и Благоевград - 42.

По отношение на вторичния пазар основно се предлагат имоти, закупени за инвестиция преди 2-3 години с цел да се реализира печалба в бъдеще. Голяма част от тези имоти са закупени с кредит и чрез даването им под наем техните собственици покриват вноските по ипотеката. Влошената икономическа ситуация и ниските наемни нива водят до невъзможност за обслужване на кредита и принуждават някои от собствениците да прибегнат до продажба.

Не е малък и делът на притежателите на имоти, пожелали да се освободят от тях заради затруднения в личния бизнес или семейния бюджет. Тези имоти съставляват около 10-20 % от общия брой предлагани имоти за продажба. До края на годината се очаква техния процент да нарасне.

Останалата част от пазара се разпределя сравнително равномерно между наследствени жилища и основни жилища на собственици, които прибягват до продажбата им с цел закупуване на по-голямо такова на изгодна цена.

Забелязва се тенденция на увеличаване броя на имотите, иззети от длъжници.

Намалените заплати и загубата на работа са основна причина много от собствениците на жилищни имоти, които са закупени с кредит, да нямат възможността да го обслужват, което води до обявяването на имота на публичен търг.

Към момента на изготвянето на доклада по справка от сайта на Частните съдебни изпълнители на територията на страната има обявени на търг 692 жилищни имоти, от които 110 в град София, 39 във Варна, 76 в Бургас, 29 в Пловдив.

Трябва да се отбележи, обаче, че обемът на тази група имоти е много малък процент - 1-2.5% от всички продавани жилища на пазара и няма как да окаже влияние върху пазара на жилищни имоти.

Към момента, съгласно базата данни на Форос, в петте най-големи града в страната има над 25 000 жилищни имота, обявени за свободна продажба, докато имотите на публичен търг в същите тези градове са 304.

Основната група клиенти през първата половина на 2010 година са българите и руснаците. Докато българинът е ориентиран в търсенето на масово жилище в ниския ценови диапазон, то руснаците търсят луксозни жилища по Черноморието с морска панорама, предимно ситуирани в жилищни комплекси от затворен тип, предлагащ им всички екстри, отбелязва в доклада си "Форос".

Продажните цени на жилищните имоти продължават да спадат, но с по-бавни темпове, като в някои райони на страната те достигат нива от 2007 година.

По данни на Форос за първото тримесечие на 2010 година е отчетен спад в продажните цени от 16.17% на годишна база на територията нa страната спрямо същия период на 2009 година. На тримесечна база, намалението забавя своя темп и достига до 4.21 % за първото тримесечие спрямо последното на 2009 година, и 3.97 % през второто спрямо първото на 2010 година.

Най–голям спад за първата половина на 2010 е регистриран при монолитните жилища, средно между 3-10 %, следван от новото строителство 2-8%. Най-малко е намалението при панелните жилища, средно между 1 и 5 %.

През периода се отчита и тенденция на ръст на цените в някои райони на страната, в резултат на активизирало се търсене в тях. Повишението е в рамките на 1-2% на база предходен месец.

По териториален принцип, най-съществено понижение на цените се наблюдава във Велико Търново -10.84% и в София - 7.55%. Същевременно, обаче, в някои райони на страната цените се запазват стабилни.

Важно е да се спомене, че посочените изменения са на база офертни цени. Реалното изменение, в действителност, е в рамките на 7-10 %, тъй като почти всички сделки се осъществяват след допълнително договаряне на цената, което е в размер на 3 до 10%. Забелязва се тенденция на намаление на този процент, който през 2009 достига до 20%.

Средната доходност на жилищните имоти в страната към месец юни 2010 е в размер на 5.90 % и спрямо декември 2009 година регистрира понижение от 0.8 пр.п. Най-висока е във Велико Търново - 9.03% и спрямо Декември 2009 се понижава с 0.75 пр.п. В София доходността на имотите в сегмента е 5.45% (спад с 1.41 %), във Варна 5.70%(ръст с 0.35%), в Бургас – 4.55% (спад с 0.22%), а в Стара Загора – 6.06 (спад с 0.72%).