Върху жилище, което не е ипотекирано като обезпечение по кредит, има наложена възбрана. Имотът е придобит по наследство и е в съсобственост между няколко наследници, един от които – длъжник по кредита. Има ли начин собственикът-длъжник да прекрати съсобствеността?

Всяка една разпоредителна сделка (продажба, замяна, дарение и т.н.) с възбранен имот е недействителна спрямо взискателя по изпълнителното дело обяснява адвокат Антоанета Стаматова.

Това означава, че за него сделката все едно не е била извършена и имотът, въпреки че е прехвърлен на трето лице, ще може да бъде продаден на публична продан за удовлетворяване на вземането на кредитора, за което е била наложена възбраната.

Ако целта на прехвърлянето на дела на длъжника е този имот да се освободи от изпълнение и да се предложи друг способ за изпълнение – например изпълнението да се насочи към получената цена от продажбата или да се наложи възбрана върху имот, получен в замяна на неговия дял в съсобствения имот, то това при всички положения следва да стане съгласувано с взискателя.

Горепосоченото важи, ако това въпросният имот не е единственото жилище на длъжника. Адвокат Румена Симеонова разкрива, че ако длъжникът и неговото семейство нямат друго жилище, спокойно може да се извърши делба (както доброволна, така и съдебна).

Кои са предпочитаните квартали за покупка на луксозен имот в София 

 

Наследен имот със задължения към Топлофикация 

 

Покупко-продажба на имот с наематели

 

Най-лесното решение е длъжникът да поиска поставяне на имота в дял (ако няма други имоти в наследството – срещу парично уравняване). В такъв случай не се засяга възбраненият дял, а се прехвърля другият – на съсобственика-недлъжник. Защото възбраната не може да бъде наложена на цялото жилище, а само на дела на длъжника в него.

Няма пречка обаче длъжникът да придобие целия имот, ако няма друго жилище. В тези случаи възбраната не е проблем (ако не смята да продава жилището пред изплащане на задължението, а иска да си живее в него), защото единственото жилище на длъжника и неговото семейство (съпруг/а и непълнолетни деца) не може да се продава за събиране на дълг с много редки изключения.

Ако имотът не е ипотекиран, останалите случаи са при задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, коментира юристът. При положение че не попадате в тези рамки, единственото жилище е несеквестируемо.