Взимането на ипотечен кредит е като обещание, че в следващите няколко десетилетия ще имате възможност да плащате договорената вноска при посочените от банката условия.
 
Животът обаче променя условията – в положителна и в отрицателна посока, и всеки клиент трябва да е наясно с възможността за рефинансиране на ипотечния си кредит.
 
Тази опция е възможна не само в случаите на подобряване или влошаване на финансовото положение на кредитополучателя, но и конкурентните условия, в които банките работят.
 
Ето защо е обмислянето на рефинансиране на ипотечния кредит е опция, която трябва да се взима периодично под внимание.
 
Обърнахме се към УниКредит Булбанк за повече разяснения.
 

iStock/Getty Images

Рефинансиране в собствената банка
 
Това е т.нар. вътрешно рефинансиране и би трябвало да е стъпка 1 при взимане на решение за такава операция.
 
Обсъдете с  личния ви банкер възможностите за рефинансиране. Обичайно това е възможно за сключени ипотеки в по-ранен период, които сега могат да бъдат рефинансирани с нов кредит при нови, по-изгодни условия.
 
Клиентите на УниКредит Булбанк, които искат да се възползват от новите условия на банката за ипотеки, не заплащат такса за предоговаряне.
 
Какви са новите условия
 
За да има смисъл рефинансирането на ипотечен кредит, условията по новия трябва да са по-изгодни в сравнение със стария.

На първо място това означава по-ниска лихва и съответно намаляване на месечната вноска за сметка на удължаване на срока на договора. Или пък съкращаване на срока на договора при предоговаряне на по-висока месечна вноска.

Лихвеният процент не е единственият параметър, който трябва да се следи при взимане на решение за рефинансиране.
 
Таксите са другият важен елемент в оформянето на крайната „цена“ на ипотечния продукт.
 
В УниКредит Булбанк, новите клиенти получават не само преференциален лихвен процент, но и не заплащат такса за документалното оформяне на обезпечението.
 
Нефинансови условия
 
Когато се взима решение за рефинансиране на ипотечен кредит, е важно да се оценят и нефинансовите условия на банката. Доброто обслужване, пестенето на време чрез онлайн подаване на заявление и електронна обработка на документи, предварителното одобрение са сред важните предимства, които могат да наклонят везните.
 
Широката клонова мрежа и възможността за  видео консултация с личен банкер са сред останалите важни нефинансови условия, които улесняват обслужването на кредита.
 
Всички условия за ипотечен кредит и възможност за безплатна онлайн консултация се намират на сайта на УниКредит Булбанк.