През 2014 г. средната цена на едни декар земеделска земя в България достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 41.4%. Увеличава се цената на нивите е с 14.0%, а на овощните насаждения – с 1.6% и постоянно затревените площи – с 24.2%.

За миналата година най-висока е била цената на земеделската земя в Североизточния район – 957 лв. на декар. Сравнено с предходната 2013 г. цената на земята се покачва с 90 лв. Най-голямо увеличение на цената спрямо предходната година е установено в Югозападния район – с 33,9% и в Южния централен – с 32,8%.

Средната рента също нараства. Тя се повишава с близо 8 на сто, отчитат от НСИ. На един декар наета/арендувана земя, средната цена на рентата достига 41 лв. през миналата година или със 7.9% повече спрямо 2013 година.

Най-голямо увеличение спрямо предходната година бележи рентата за овощните насаждения – с 16.7%, и на нивите – с 10.3%. Сумарно от всичките категории единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%.