Собствениците на парцели за жилищно застрояване в центъра на София предпочитат да ги предлагат за продажба, вместо да искат обезщетение, сочат данни от сайтовете за недвижими имоти. 

От стотина оферти за тази част от столицата за около 70 се иска плащане в брой, а в останалите - обезщетение.

Според строителните предприемачи това отчасти се дължи на факта, че за част от терените за застрояване в града наследниците са много и трудно биха разделили жилищната площ, която биха получили всички те като компенсация от предприемача.

Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), смята, че е висок делът на искащите да си продадат парцела, вместо да се пазарят за обезщетение. По думите му поне в 80 на сто от случаите собствениците на терените за застрояване искат да го продадат на строителите.

„Причината е, че хората бързат да материализират собствеността си, защото някои от тях 20-30 години са се борили с бюрокрацията и не искат да чакат още”, обясни предриемачът.

Негови колеги обясняват, че в центъра има доста празни парцели с неголяма площ, за които притежателите им е надяват на обезщетение в жилища. Проблемът при тях е, че има много съсобственици, които от своя страна не могат да се разберат как да разпределят дяловете си. След време обаче, макар и след дълго време, и те скланят да продават и да си поделят сумата. скащите обезщетение за отстъпеното право на строеж за имот в центъра не падат под 30% от разгърнатата застроена площ (РЗП) плюс, разбира се, безплатно оборотно жилище за времето на строежа. Някои искат дори 40 на сто.

Продавачите на някои подобни парцели в центъра на главния град на страната пък ги предлагат на цени по-високи с 880 евро/кв. м, отколкото е средната на цена на единица площ жилище в развита страна като Белгия. Една такава оферта е за петно за застрояване в София, което на квадрат излиза 7000 евро или с почти 1100 евро повече от средната цена на единица площ на жилище, отчетена за месец май в Германия.

Според експерти най-често се надуват цените на терени, върху които могат да се построят повече апартаменти. Често продавачите изчисляват офертите си по това какво РЗП може да се постигне и на базата на средната стойност на новите жилища в района.

Често обаче това не съвпада със сметките на строителните предприемачи, които не са сигурни дали бързо ще могат да започнат изграждането, да завършат строителството и колко време ще им е необходимо за реализация на построените жилища на пазара.