София вече не е най-предпочитаният град за жилищно строителство, показват данните на Националния статистически институт за броя на издадените разрешителни за строеж през третото тримесечие. Всъщност, това се превръща в устойчива тенденция, след като още през първите три месеца на годината Пловдив успя да изпревари столицата.

Докато през второто тримесечие на 2019 г. за София-град са били издадени 237 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, то в Пловдив са били издадени 263 броя. Градът под тепетата е този, в който положителната разлика между броя на новите жилищни сгради през тази и миналата година е най-голяма. През второто тримесечие на тази година са издадени 40 повече разрешителни спрямо същия период на миналата година.

Гледайки статистиката за всички 28 области на страната в страната, може да се направи заключение, че строителната активност е най-голяма в големите градове. При половината от областните градове има спад на издадените разрешителни, като те са основно по-малките и по-бедните.

Значително нарастване на броя издадени разрешителни спрямо миналата година има в Бургас, където те са с 35 повече. Общо издадените разрешителни за започване на ново строителство са 147. Относително стабилно е увеличение има в Стара Загора (19), Перник (18) и Варна (12). Общо издадените разрешителни в тези три града през второто тримесечие са съответно 65, 46 и 145.

Пловдив е лидер по брой издадени разрешителни за нови жилищни сгради и за първото тримесечие на годината. За този период за града са издадени 220 разрешителни, докато за София – 213.

Статистиката показва, че новите сгради в София, когато станат готови, ще са с по-голяма площ и с повече жилища, отколкото тези в Пловдив.

Като цяло за страната на годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7.8%, броят на жилищата в тях -с 3.4% повече, а разгънатата им застроена площ (РЗП) е нараснала с 5.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 3.1%, докато тяхната РЗП нараства с 80.9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са се понижили с 8.3%, а разгънатата им застроена площ -с 38.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018г.започнатите строежи на нови жилищни сгради са повече с 6.6%, докато жилищата в тях са по-малко с 8.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 4%,но тяхната РЗП нараства с 14.6%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им (с 14.1%), така и на общата им застроена площ – с 16%.