В бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е необходимо да се регламентира юридическият статут на подизпълнителя, тъй като по този начин ще се улесни работата и на възложителите, и на изпълнителите на обекти. 

Това бе предложено вчера по време на среща на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). На нея от страна на браншовата организация взеха участие председателят на УС на КСБ инж. 

Светослав Глосов, изпълнителният директор инж. Иван Бойков и инж. Росен Колелиев и инж. Валентин Зарев.

Председателят на УС на АПИ инж. Лазаров предложи задължително условие към подизпълнителите да бъде вписване в Централния професионален регистър на строителя. Това ще е гаранция, че фирмата покрива изискванията на бранша за професионализъм и качество при изпълнението на възложените строителни дейности.

Експертите от Агенция „Пътна инфраструктура” и от Камарата на строителите в България ще провеждат периодично работни срещи, на които ще дискутират подготвяните от браншовата организация предложения за промени в нормативната база, свързани в пътното строителство.

По този начин държавата и бизнесът ще имат общи цели и работата ще стане по-ефективна.