Всеки съсобственик на имот би се притеснил, ако се стигне до публична продан на останалите идеални части. Но потенциална заплаха може да се окаже чудесна възможност. Как да се информираме какво се случва с търга и може ли да получим информация относно останалите участници?

За идеални части от имот, обявен на търг, обикновено няма много кандидати, разкрива адвокат Милена Миткова. Така че след няколко неуспешни продани ще имате възможност да купите останалите части на ниска цена, ако желаете.

Няма изискване наддавачите да се явят в деня на търга. Наддавателните предложениясе отварят и се определя купувачът с най-висока цена, без значение дали той е там или не. Колкото до броя участници в търгове на ЧСИ, няма правна забрана за даване на информация. Но ако потърсите такава, най-вероятно ще ви откажат.

В качеството ви насъсобственик на идеални части от имотаимате право да получите информация дали търгът е бил проведен и дали се е стигнало до следващ кръг. За да научите това, което ви интересува, най-добре отидете на място в кантората на ЧСИ-то.

Понякога за публична продан се изнасят и имоти без документи. Какво се случва, ако става дума за къща, която няма никакви документи (като нотариален акт, скици за строежа, разрешително за строеж)?

Това ще е проблем на купувача, ако изобщо има кандидати, коментира експертът. Всеки кандидат-купувач може да преглежда в съда документите по проданта. Ако липсват документи за собственост и т.н., едва ли някой би рискувал.

От друга страна, съдебните изпълнители не са длъжни да изследват собствеността, а още по-малко законността на строежи. Кредиторът сочи имот на длъжника и това е достатъчно за неговия опис.

Ако по делото е приложен договор за учредяване на правото на строеж от общината, то там пише кой е титулярят. В случай че е починал, удостоверението за наследници донякъде легитимира съсобственика. Най-добре обаче е в бъдеще постройката да бъде узаконена.