Единен дигитален многопластов кадастър ще покрива 90 % цялата територия на страната до две години. В момента кадастралната карта включва само урбанизираните територии и едва 18% от земеделските земи.

"Както гражданите имат своето ЕГН, така вече и всеки имот от надземната и подземна инфраструктура в единния кадaстър ще има своя индификатор - с данни за историята му, собственици назад във времето и тежести, което ще създаде прозрачност и сигурност, ще намалеят спорове и конфликти."

Това каза във Варна регионалният министър Лиляна Павлова, която заедно с министъра на земеделието Десислава Танева дадоха старт на първата национална среща на службите по кадастър и земеделие във връзка с последния етап на реформата с кадастъра на България. Екип от 650 служители на двете ведомства по проект за 12 млн. лева по ОП "Добро управление" ще направи замерванията за общата карта, ще качи данните онлайн и ще бъдат изчистени грешките.

Добрата новина за гражданите и бизнеса е, че оттук нататък нито една общинска служба няма да има право да изисква скици на имотите, да кара хората да отиват и да ги получават, те ще се предоставят по служебен път и на едно гише. 

"Няма нужда ако живеете във Варна, а имате имот във Видин да отивате за извадка от кадастъра до там - това може да стане с електронен подпис да заявите онлайн или да го изисквате в съответната общинска служба по местоживеене, обясни нагледно министър Павлова.

Единният кадастър ще даде възможност за справедливо разпределение на субсидиите на тези, които работят, имат правно основание за своите земеделски земи като собственост или с платени ренти, както и за покупко-продажбата на ниви , която продължава да е най-интензивна , допълни министър Танева.

Тя припомни, че до 2020 г. ще се разпределят директни плащания на земеделските производители в размер на 800 млн. евро. Ще се изчистят грешките в картите на възстановената собственост, която по искания и документи надхвърля 4 пъти територията на България.

Служебните замервания ще извадят от бизнеса фирмите -монополисти, които сега като забият две колчета вземат много пари и това за тях е голяма хапка, каза министър Павлова. Според нея и министър Танева най-голяма съпротива срещу единния регистър ще дойде от тях, както и от администрацията, която с български манаталитет не приветства промените съвсем топло.