Намерили сте мечтания имот, преговорите вървят добре и имотната сделка вече е все по-близо. Точно това е моментът, в който трябва да сте най-внимателни и да проверите всяка възможна информация за имота. Необходимо ли е издаване удостоверение за тежести и защо – специалистите обясняват.

Когато съдебен изпълнител налага възбрана върху имот, тя се вписва в имотния регистър към Агенция по вписванията, разяснява адвокат Милена Миткова. Удостоверението за тежести се издава пак там и от него са видни всички вещни права, както и възбрани върху имота, ако такива има.

Това удостоверение е официален документ по смисъла за закона. И е силно препоръчително, защото може да ви спести доста евентуални главоболия. Няма пречка да се направи и само електронна справка от нотариус или адвокат, но тя няма официален характер.

Удостоверението за тежести не е задължителен документ за осъществяване на покупко-продажба на имот, коментира брокер Кристина Найденова. Проверката за тежести може да се направи от нотариуса, който ще изповядва сделката, за което ще дължите съответната такса.

Може да се извърши и справка за лице в регистъра на ЧСИ, за да се провери дали лицето има образувани изпълнителни дела, допълва още Миткова. Тоест, дали дължи пари на някого и е образувано изпълнително дело. Ако по такова дело съдебният изпълнител наложи възбрана върху имот, собственост на лицето-длъжник, тази възбрана се вписва само и единствено в имотния регистър.

Не съществува възможност, при която в имотния регистър да няма вписана тежест върху имота, а такава тежест да е вписана в някакъв друг регистър. Справки за изпълнителни дела се правят в регистъра на ЧСИ, когато купувачът се опасява от разваляне на сделката след време, поради сключването й от длъжника, с цел увреждане на кредитора. Това обаче няма нищо общо с удостоверение за тежести.