Какво представлява предварителният договор за покупко-продажба? Това най-общо казано е съглашение между продавача и купувача, обясняват брокери от „PriveeInvest“. Той трябва да съдържа основните елементи на окончателния договор: данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.

Предварителният договор не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който вече да се прехвърли това право. Договорът непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му купувачът плаща капаро на продавача, което обикновено е 10% от стойността на имота.

Дава ли нотариалната заверка допълнителна сигурност на купувача? Не е задължително предварителния договор да е нотариално заверен, посочва адвокат Милена Миткова. Със или без заверка, ако продавачът се откаже, възможностите са почти равни. Предимството на заверката е, ако се наложи купувачът да търси връщане на платеното капаро.

Наемете си специалист с опит, който да изготви предварителния договор, съветва брокер Антон Илиев. По думите му при покупка на имот предварителният договор е най-важната част, защото в него страните се договарят за всичко – от цената и начина на плащане до влизането във владение.

Предварителният договор не е за подценяване, подчертава брокер Мими Иванова. Той е необходим, в случай че в деня на нотариалното прехвърляне купувачът реши да преведе по-малка сума от договорената. Ако страните са се договорили само устно, това е напълно възможен сценарий.

При положение че купувачът не спази писмените договорки, продавачът има право да задържи капарото. С него поне до известна степен ще може да си компенсира загубеното време в преговори.

Ако няма нищо „черно на бяло“, продавачът отива при нотариус да прехвърли имота си на човек, който му е дал само „честната си дума“. Дали обаче ще я изпълни, ще се разбере едва след излизането от нотариалната кантора. Особено, ако прехвърлянето стане по данъчна оценка, а не на реалната продажна цена.

Преди финализиране на сделката, сключването на предварителен договор между страните е абсолютно задължително. В него се описват всички подробности и стъпки по сделката. Най-важната част от договора е фиксирането на продажната цена и капарото (задатъка), което продавачът трябва да получи преди да отиде при нотариус.