В миналото много българи са правили жилищно-спестовни влогове на своите деца. Тези влогове, по-известни като лихвоточки, са една чудесна възможност за всеки млад човек да се сдобие с първото си собствено жилище. Няма нищо притеснително в покупката на жилище с лихвоточки, споделя брокер Ива Дюлгерова, която има опит в подобни сделки.

За да вземе купувачът процентната сума от лихвоточките, трябва да има предварителен договор за покупко-продажба на имот. На база на този договор от общината му се отпуска остатъкът от сумата, която трябва да заплати. Така, когато сделката минава при нотариус, продавачът получава и двете суми. Няма пречки за закупуването на имота да се изтегли ипотечен кредит, стига продавачът да е съгласен с това условие.

Цената на имота, който искате да купите с лихвоточки, няма значение. Има само едно условие – да може да се изплати сумата, подписана на предварителният договор за покупка. А как ще се набави остатъкът – дали с банков кредит или заем от роднини – общината не се интересува. Според сумата, която ще се изплати от лихвоточките, купувачът сам може да си направи сметка на каква стойност може да си позволи да закупи имот.

В нотариалния акт за покупко-продажба задължително трябва да има точка, в която да е упоменато, че ще се ползва компенсация по Реда на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Mолба за изплащане на лихвоточки можем да подадем дори след покупката на жилище. По думите на експерта обаче тази възможност не е препоръчителна. По-добре е купувачът да се увери, че общината и комисията ще му изплатят лихвоточките на 100%, да си намери имот и да направи предварителен договор, копие от който да предостави пред Националния компенсационен фонд (НКФ).

Как да кандидатстваме?

Документите за кандидатстване се подават в общината на населеното място и местната комисия към НКФ, където е направен влогът. Формулярите се дават на място, попълват се и се подават. Комплектът трябва да съдържа служебната бележка за категорията и заявление, което се получава от комисията.

Категоризацията е определяне на степента „нужда от жилище“. Следва период от пет работни дни, за да бъде готова категоризацията. После се изчаква одобрението. След като се получи одобрението и има налице подписан предварителен договор за покупко-продажба на жилище, изплащането на лихвоточките става максимум до месец.

Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии, по реда на постъпилите заявления. Първите изплащания на комисията преди години бяха в срока, предвиден при нотариалното изповядване на сделката, при покупката на имот.

Последните години наистина има забавяне при изплащането на лихвоточките, признава Дюлгерова. Затова е по-добре преди покупката да има предварителна консултация с вещо лице – адвокат, нотариус или брокер на агенция, който е наясно с този казус, за да може необходимите документи да бъдат подадени навреме. По този начин има шанс забавянето да се избегне и ако фондът разполага с достатъчно налични средства в този период, те да бъдат изплатени в срок.

За изплащане на лихвоточки не може да се кандидатства, ако не е налице подписан предварителен договор за покупко-продажба. Може предварително човек само да се консултира с вещо лице и в съответната комисия в общината. Без възникнало право (закупуване или изграждане на жилище или идеална част от такова), левова компенсация не може да бъде изплатена.

Правото на компенсация възниква в случай, че е налице придобиване или започване на изграждане на жилище, или на идеална част от него, по един от следните начини: покупка на жилище от общината; покупка на жилище от ведомство; покупка на жилище от свободния пазар; индивидуално и групово жилищно строителство; кооперативно жилищно строителство (ЖСК); изграждане на жилище чрез търговец по смисъла на Търговския закон.

Важно: Срокът за осребряването на лихвоточките е до 30.11.2016 г. Затова, ако притежавате лихвоточки, предприемете нужните действия за покупка или строеж на жилище. В противен случай след тази дата просто ще ги загубите безвъзвратно.