Покупката на жилище често се смята за едно от най-важните финансови решения, които човек ще вземе през живота си. За мнозина това е вълнуващ и удовлетворяващ етап, символизиращ стабилност и постигане на дългосрочни цели.

Въпреки това, преди да пристъпите прага на собственото жилище, е от решаващо значение да имате цялостно разбиране за ипотечните кредити - критичен аспект на финансирането на такава покупка.

Независимо дали купувате жилище за първи път или искате да рефинансирате съществуващата си ипотека, тази статия има за цел да предостави съществена информация, която ще ви помогне да се ориентирате в света на ипотечните кредити.

От разбирането на ключовите терминологии до оценката на вашата финансова готовност, ние ще проучим факторите, които трябва да се имат предвид, преди да пристъпите към тегленето на ипотечния кредит.

Кредитен рейтинг

iStock/Getty Images

Кредитният рейтинг на дадено лице или дори компания е многофакторна оценка на неговата платежоспособност за конкретно кредитно задължение. Тази оценка показва дали кандидатстващият за кредит ще може да го изплати в рамките на договорените условия. А добрият кредитен рейтинг е нужен, ако искате да получите одобрение за кредит, без значение дали ипотечен или друг.

Всички данни за редовността на вашите вноски по всякакви кредити - лизинги, потребителски или бързи заеми, се записват в лично досие в Централен кредитен регистър (ЦКР). До него имат достъп служителите на всички банки, които ще разглеждат искането ви за ипотечен кредит.

Добре е преди да пристъпите към искане на кредит, да погасите всички свои вземания поне 3 месеца по-рано, за да се актуализират всички данни. Ако имате т.нар. “лошо ЦКР”, то има 5-годишен давностен срок. Проверете каква е информацията за вас в регистъра и съобразете действията си спрямо кредитния си рейтинг.

Размер на вноската

Тъй като ипотечният кредит е дългосрочен финансов ангажимент, той не бива да се превръща във вашия “воденичен камък на шията”, когато говорим за личен бюджет.

Анализирайте добре финансовото си състояние, способността ви да печелите пари и да се реализирате на пазара на труда и тогава вземете решение каква да е максималната вноска, която можете да си позволите.

Не се осланяйте на “все ще го измислим някак си”, защото е трудно да мислите за вноска всеки месец в рамките на следващите 30 години.

Доказване на доходи

iStock/Getty Images

За да реши да ви даде кредит, банката ще иска доказателства на всичките ви доходи, като по този начин ще изчисли вашата кредитоспособност или т. нар. съотношение дълг/доход. Това съотношение не трябва да надвишава определената от банката граница. Постарайте се да набавите нужните служебни бележки още в началото на търсенето ви на най-подходящия ипотечен кредит, включително договори за наем, други собствени жилища и т.н.

Винаги се консултирайте със съветник

iStock/Getty Images

Макар че много хора теглят ипотечни кредити, всеки случай е отделен. Да, ваши приятели могат да ви споделят своя опит по темата, но е най-добре да обсъдите плановете си с професионалист. В УниКредит Булбанк, например можете директно да се свържете с такъв експерт по телефона, да се възползвате от дистанционна консултация, както и да посетите най-удобния за вас банков клон, ако предпочитате консултация на място.

Научете повече за тези услуги тук >>>

Текстът е реализиран с подкрепата на УниКредит Булбанк.