Всеки човек мечтае да види поне едно далечно кътче от този свят. Дали това ще са природните чудеса на Австралия, перлените плажове на Занзибар или тюркоазените лагуни на Малдивите, много от нас смятат, че могат само да мечтаят и че такива пътувания са достъпни единствено за богатите.

Екскурзия до Австралия може да струва над 5000 лв., до Занзибар - над 3000 лв., до Малдивите - повече от 3500 лв.

А всичко, от което се нуждаете, за да сбъднете тази мечта, е един спестовен план свързан с инвестиции, няколко години търпение и да се лишите от малка сума от месечния си доход.

В допълнение, ако го направите във времена като настоящите, когато фондовите индекси са нестабилни и различни финансови активи поевтиняват, е възможно още по-бързо да стигнете до мечтаната дестинация, възползвайки се от последващото възстановяване на световните пазари.

Така, например, ако хипотетично бяхте започнали да спестявате за мечтаната почивка в началото на пандемията, когато повечето пътувания бяха спрени, натрупаната сума за следващото лято щеше да изглежда така:
 
Период  Месечна вноска Печалба Натрупана сума
3 години  150 лв 301.54 лв. 5,701.54 лв

Посочените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Това е пример за ЕЛАНА Еврофонд, консервативен фонд, при който ниският риск означава и по-ниска доходност. Съответно, при желание и възможност за инвестиция в балансиран или агресивен фонд, доходността се увеличава, но за сметка на по-висок риск. Как биха изглеждали вариантите при различни периоди, вноски и рисков профил на фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт може да проверите чрез този интерактивен калкулатор.

Как да разберете какъв риск можете да поемете? Попълнете анкетата за определяне на инвеститорски профил.

Спестовните планове, обвързани с инвестиция в договорен фонд, все още са малко популярни сред българите, а всъщност представляват предпочитана опция за лесно, удобно и ефективно инвестиране по света. Този финансов инструмент позволява да се натрупат значителни суми пари, които костват минимален процент от семейния бюджет. Едновременно с това получавате достъп до инвестиции в компании, чиито акции са трудно достижими за непрофесионалния инвеститор.

Спестовните планове са удобни за хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел.
Ако искате да научите повече, свържете се с консултантите на ЕЛАНА по телефон, имейл или чат тук.
 
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.