Какво е Спестовен план в договорен фонд?

Спестовният план е инструмент, чрез който достъпът до един диверсифициран, професионално управляван инвестиционен портфейл, какъвто е договорният фонд, е възможен за всеки, независимо от финансовите възможности.

Спестовният план не изисква отделянето на големи суми за инвестиция и позволява на всеки да определи каква е месечната вноска, от която може да се лиши, за да спести постепенно дадена сума, като междувременно се възползва от потенциала за печалба на финансовите пазари.

Спестовният план позволява, не просто да заделите дадена сума месечно, но и да я накарате да работи за Вас.

За кого е подходящ?

Този инструмент е подходящ за всеки, които би искал да се възползва от потенциала на финансовите пазари. Спестовният план дава възможност на всеки да получи достъп до професионални инвестиции, независимо от размера на сумите, които може да задели.

Особено препоръчителен е, когато е налице определена цел, която бихте искали да постигнете във времето – подсигуряване на образование за децата, събиране на първа вноска за жилище, за ремонт, кола, почивка или пък спасителна лодка за спокойни старини.

Инвестицията в Спестовен план е подходяща и за хора, които искат да получат достъп и да опитат възможностите на финансовите пазари, при сравнително нисък риск и с малки суми.

Как Спестовният план работи за нас?

Освен че дава възможност да се определят сумите за инвестиция, така че да не натежават на семейния бюджет, този инвестиционен инструмент е базиран и на една предпочитана и от по-консервативните професионални инвеститори тактика - стратегия на осредняване на покупната стойност.

Това е много проста и логична тактика, при която инвестицията се прави на части, вместо наведнъж, за да може при евентуални резки движения, ние да успеем да постигнем разумна средна цена, с която да се предпазим от загуби от инвестиция в неправилния момент. Фундаментално, спестовният план е точно това – позволява Ви да постигнете добра средна цена.

Как да изберем фонд?

От първостепенна важност е Вашият личен инвеститорски профил да отговаря на рисковия такъв на избрания от Вас фонд. Това е така, защото правилно прецененият риск означава и по-адекватно взимане на решения за Вашата инвестиция, както и по-близко съвпадение между целите Ви и постигнатите резултати.

Ако не знаете какъв е инвеститорският Ви профил, може да го определите бързо и лесно с тази 5-минутна анкета.

АНКЕТА

Другият ключов момент е да определите правилно инвестиционния си хоризонт и да го синхронизирате с препоръчания такъв за дадения фонд.

Как ни защитава законът?

Всички лицензирани управляващи дружества подлежат на сериозна регулаторна дейност от Комисията за финансов надзор, съгласно българското законодателство и Европейските регулаторни препоръки. Винаги, преди да изберете дружество, може да проверите, дали то е лицензирано на сайта на КФН.

Допълнителна консултация
Тази статия е предоставена от консултантите на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, ако искате да научите повече за Спестовните планове като продукт и за фондовете на дружеството може да се свържете с нас:
Ралица Григорова
Консултант

+359 2 81 000 65
spesti@elana.net
Други начини за КОНТАКТ 

 
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.