Конфедерацията на европейския бизнес BusinessEurope прогнозира ръст от 0.3% на Брутния вътрешен продукт /БВП/ на България за 2010 г.

За целия Европейски съюз от BusinessEurope предвиждат ръст на БВП от 1.2% през настоящата година.

Въпреки по-оптимистичната прогноза, обаче, от конфедерацията предупреждават, че възстановяването на икономиката не е достатъчно устойчиво. Задлъжнялостта на страните от еврообщността ще продължи да расте, достигайки средо 80% от БВП на ЕС.

Според организацията, правителствата не бива да прекратяват усилията да възвърнат доверието в публичните финанси и банковата система.