Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

01.07.2009 г. Текущо ниво - 1.4029

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3064 и 1.3524.

След повторният тест в зоната 1.4150 двойката бе разпродадена до 1.4000 и консолидира над споменатото ниво. Предстои тест на динамичната подкрепа в 1.3920, а след това и на 1.3746.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4152

1.4338

1.4178

1.4728

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4000

1.3720

1.3921

1.3425

 

USD/JPY- посока за деня

01.07.2009 г. Текущо ниво - 96.70

Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

След пробива на 95.67 двойката е във възходяща тенденция с подкрепа в 96.50, цел в 97.40 и критично ниво, проектирано при 96.18.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

97.40

99.74

98.90

101.45

подкрепи

интрадневни

интраседмични

96.51

93.58

96.17

89.83

 

GBP/USD- посока за деня

01.07.2009 г. Текущо ниво - 1.6428

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA.

Неуспехът на двойката да се задържи над 1.6623 и най-вече преминаването под 1.6426 сигнализират за поставен връх в 1.6744 и наличие на низходяща тенденция отново за 1.6190. На този етап е рано да се дефинира йерархията на поставения връх в 1.6744, но тест и пробив на 1.6190 изглеждат неизбежни.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6560

1.70+

1.6846

1.7441

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6401

1.6180

1.6312

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

01.07.2009 г. Текущо ниво - 1.0864

Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.

Двойката е реверсирана и във възходящо движение за тест и пробив на 1.1021. Интрадневна подкрепа е 1.0828, а цел 1.1021.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0911

1.1021

1.1021

1.1493

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0828

1.0354

1.0772

1.00+

 

EUR/JPY- посока за деня

01.07.2009 г. Текущо ниво - 135.70

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Възходящата минорна тенденция тук бе запазена и съществува риск от още един тест в зоната 136.52, като единствено пробив на 134.32 ще е сигнал за започнал спад към 126.97.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

136.50

139.20

137.40

145+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

134.32

126.93

131.44

117.56