Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта Сток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD

2.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.3153

Валутната двойка се намира в низходящо движение след максимума достигнат в 1.4283 (04.11.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3729 и 1.3129.

Интрадневният акцент остава възходящ в рамките на корекцията над 1.2967 и предстои плътен тест в 1.3200. Евентуален пробив там ще дефинира по-висок ранг на корективната фаза и тя ще цели да коригира спада от 1.3787 към резистентното 1.3302. Основна подкрепа продължава да е 1.3046.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3200

1.3830

1.3302

1.3960

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3046

1.2930

1.2967

1.2647

 

 

USD/JPY

2.12.2010 г.
Текущо ниво - 84.02

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 83.08 и 88.37.

Покачването над 83.90 опроверга идеята ни за директен пробив на 82.70 и впоследствие видяхме повторен тест в 84.41. Интрадневната ни нагласа е негативна за 83.40 и 82.70.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

84.40

86.70

86.70

92.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

83.40

81.65

82.77

80.20

 

 

GBP/USD

2.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.5620

Развива се възходящо движение след дъното при 1.4222 в рамките на широката консолидация над 1.3506. Техническите индикатори са възходящи на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Продължава развитието на корективната фаза над 1.5485 и текущата консолидация под 1.5650 предшества нов опит за 1.5724. В низходяща посока отговорна зона продължава да е 1.5545, като пробив там ще инициира възобновяване на спада, актуален при по-високите времеви мащаби.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5650

1.5840

1.5725

1.6095

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5545

1.5290

1.5484

1.4850

 

 

USD/CHF

2.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.0017

Двойката се намира в корективна фаза на низходящия тренд от 1.1730 след регистриран минимум в 0.9460. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 0.9884 и 1.0574.

След дъното в 0.9926 ситуацията тук е отново позитивна с цел 1.0113 и критично ниво в 1.0001. Високата волатилност в EUR/CHF прави търговията в тази валутна двойка нерентабилна в технически аспект.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0113

1.0220

1.0220

1.0640

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0001

0.9846

0.9926

0.9670

 

 

EUR/JPY

2.12.2010 г.
Текущо ниво - 110.54

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 105.42. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 111.64 и 1116.03.

Наблюдаваме тест на резистентното 110.70, като пробив на това ниво би довел до следващата съпротива в 111.90. В интрадневен план нагласата ни е неутрална.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

110.70

115.87

111.90

119.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

110.04

107.95

108.30

105.40