Представяме ви месечен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток

 

 

EUR/USD

03 Ноември 2008 г. - 1.2864

Двойката се намира в корективна фаза след дъното при 1.2331 (27.10.2008), поставило финал на спада от 1.4865 (22.09.2008), а търговията е ситуирана под 50- и 200- дневните SMA, текущо проектирани при 1.3617 и 1.5023.

С преодоляването на критичното от предходния ни анализ 1.4152, бе поставен финал на корективната конструкция над 1.3882 и след категоричния пробив на този минимум видяхме силен спад до1.2331. Възстановяването от 1.2331 считаме за корективно по характер, като то има за цел да коригира спада от 1.4865 и в този смисъл е задължително да остане ограничено под 1.3882, а с оглед на силния негативен сентимент е желателно да остане под 1.3261. На този етап липсват основания да считаме целият спад от 1.6038 за завършен, като низходящото движение е ненарушено с критично ниво при 1.4865 и в частност 1.3882.

В по-близък план считаме, че настоящата корективна фаза над 1.2331 е с времеви потенциал до 11.11.2008 преди възобновяване на спада към 1.1863. В рамките на посочения период е резонно да наблюдаваме рейнджова активност, която е желателно да остане ограничена под 1.3282.

средносрочни съпротиви

1.3261
1.3570
1.3882
1.4865

 

средносрочни подкрепи

 

1.2580
1.2331
1.1863
1.1640

 

USD/JPY

03 Ноември 2008 г. - 99.32

От средносрочния връх при 110.66 (15.08.2008) се развива низходящо движение, което ще прицели историческото дъно при 79.80. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните пълзящи средни, текущо проектирани при 103.45 и 104.86.


Валутната двойка задоволително прецизно отговори на средносрочните ни очаквания, като низходящата тенденция не само бе запазена, а и силно ускорена, преодолявайки краткосрочния минимум при 95.75 и достигайки най-ниска стойност при 90.95. С респект към по-високите мащаби считаме спада от 110.66 за първа част на поевтиняването към 79.80. В този смисъл текущата консолидационна фаза над 90.95 е желателно да остане ограничена под резистентното 103.55.

DJIA отново оправда очакванията ни, като негативната тенденция бе запазена и достигна минимум в 7 882. Считаме, че нстоящото възстановяване е отново корективна фаза, макар и по-мащабна и със значителен потенциал за 10 416, преди нов спад за финализиране на цялото поевтиняване от 14 200.

От 90.95 се развива консолидационна фаза, която има за цел да коригира спада от 110.66 и в този смисъл ще очакваме поскъпването да остане ограничено до 103.55. Времевите изисквания спрямо настоящата корективна фаза са тя да продължи до края на м. Декември, преди възобновяване на генералния спад към 79.80.

средносрочни съпротиви

99.70
102.41
103.50
106.15

средносрочни подкрепи

 

96.45
92.67
90.95
79.80

 

GBP/USD

03 Ноември - 1.6296

Двойката се намира в силен низходящ тренд след финализиране на мащабната консолидационна фаза над 1.9338. Техническите индикатори са низходящи, а търговията е ситуирана под 50- и 200- дневните SMA, проектирани при 1.7422 и 1.9116.

Напълно в унисон със средносрочната ни визия, GBP/USD преодоля предходния минимум при 1.7446 и негативната тенденция бе силно ускорена, като изпълни целта ни при 1.55+ и отчете минимум при 1.5271. Запазваме нагласата си от предходните ни средносрочни коментари, че зоната около 1.55+ е само междинна цел на целия спад от 2.0153 и в този смисъл считаме настоящото възстановяване от 1.5271 за корективно по характер преди подновяване на тенденцията към 1.4503.

В по-близък план считаме, че корективната вълна след дъното при 1.5271 притежава потенциал за тест на отговорния резистънс при 1.70+ преди подновяване на спада. Въпреки, че критично ниво спрямо тренда от 2.0153 е все още едва 1.8669, с оглед на значението на 1.70+, за критично може да се приеме и 1.7508.

средносрочни съпротиви

1.6799
1.70+
1.7446
1.8669

 

средносрочни подкрепи

 

1.5944
1.5271
1.4503
1.4112