Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

04.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4315

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Търговията продължава да е ограничена в консолидационната област 1.4216-1.4499, като понастоящем се развива втората част на тази рейнджова фаза, преди ново поскъпване за резистентното 1.45+. Интрадневният акцент е вече позитивен след минимума в 1.4256 и двойката е пред пробив на 1.4336 с цел тест в 1.4441.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4336

1.4499

1.4441

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4218

1.40+

1.4170

1.3740

USD/JPY- посока за деня

04.01.2010 г.  Текущо ниво - 92.91
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Растежът преодоля 92.40 и текущо тества резистентната зона около 93.40, като сме склонни да очакваме реверсия, която ще бъде потвърдена под 91.90. Интрадневният акцент е все още позитивен с подкрепа в 92.67 и лимитиран при 93.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

93.40

93.40

---

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

92.67

88.90

91.90

83.45

GBP/USD- посока за деня

04.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.6136

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.
 
Очакваната реверсия в зоната над 1.58+ бе потвърдена с пробива над 1.6068 и целият спад от 1.6876 следва да се счита за завършен при 1.5833. Акцентът тук е позитивен за 1.6410, като поевтиняването от 1.6236 е корективно и е обикновен тест на зоната на подкрепа 1.6030-50.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6236

1.6850

1.6410

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6050

1.5706

1.5833

1.5350

USD/CHF- посока за деня

04.01.2010 г.   Текущо ниво - 1.0373

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Продължава консолидацията под 1.0510, като предстои още един спад за плътен тест в подкрепата 1.0223. Интрадневният акцент е вече низходящ, като пробив под 1.0350 ще прицели споменатата зона на подкрепа в 1.0223.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0420

1.0620

1.0510

1.0763

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0350

0.9850

1.0222

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

04.01.2010 г.  Текущо ниво - 133.09

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Липсват категорични сигнали за реверсия на възходящия тренд от 127.27, като подкрепата в областта 131.60-80 може да инициира последен опит за 134.20-50 преди начало на силен спад към 128.+.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.70

135.38

134.58

138.60

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

132.53

126.96

131.60

112.30