Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

04.03.2010 г.  Текущо ниво - 1.3662


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Двойката преодоля 1.3690 и отчете пик в 1.3736. Този пробив потвърждава реверсивна формация "тройно дъно" в 1.3440 с цели 1.3850 и 1.3940. Въпреки това с оглед на поведението на осцилаторите на дневна графика, които приближиха равновесните си зони, считаме за силно вероятно да станем свидетели на неизпълнение на горните цели и двойката да възобнови спада си за 1.3440 и 1.3061. Потвърждаващо ниво е 1.3590, което е едновременно и критично за интрадневния позитивен потенциал.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.3736

1.3850

1.3850

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.3590

1.3061

1.3442

1.2878

 

USD/JPY- посока за деня

04.03.2010 г.  Текущо ниво - 88.38
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Видяхме спад до 88.14, като двойката е със съхранен негативен потенциал за 87.36. Отговорен резистънс е 88.76.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

88.76

93.40

89.50

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

88.10

87.36

87.36

83.45

 

GBP/USD- посока за деня

04.03.2010 г.
  Текущо ниво - 1.5054


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Мимолетното преодоляване на резистентната зона в 1.5061-97 не нарушава корективния характер на възстановяването от 1.4781, но поставя под въпрос коректния ранг на тази конструкция. Въпреки това, все още фаворизираме директен спад към 1.4453 с потвърждаващо ниво в 1.4970.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5131

1.5575

1.5260

1.5833

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4970

1.4456

1.4779

1.3506

 

 

USD/CHF- посока за деня

04.03.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0711

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  

Бяхме свидетели на неуспешен тест в 1.0647 и считаме, че това ниво ще създаде добра основа за покачване към 1.1032. Евентуален пробив под 1.0647 би таргетирал подкрепата в 1.0499.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.0766

1.0901

1.0901

1.1032

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0647

1.0499

1.0499

1.0389

 

EUR/JPY- посока за деня

04.03.2010 г.  Текущо ниво - 120.71

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Продължава консолидацията над 119.63, като акцентът е категорично негативен за 118.01, а впоследствие и за 112.20. Резистентна е зоната 121.90, а след нея 122.75.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

121.90

125.24

122.75

127.01

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

120.06

118.+

119.63

112.20