Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

04.08.2009 г.  Текущо ниво - 1.4406

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

С пробива над 1.4309 двойката възобнови растежа си и достигна интрадневен максимум в 1.4444. Считаме, че настоящото поевтиняване от това ниво е просто корективно с потенциал за плътен тест на 1.4340 преди нов растеж към 1.4670.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4444

1.4728

1.4560

1.50+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.4340

1.4015

1.4309

1.3746

 

USD/JPY- посока за деня

04.08.2009 г.  Текущо ниво - 95.08
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Не се оправдаха очакванията ни относно консолидацията над 94.50, но продължаваме да считаме, че тук акцентът е по-скоро низходящ за 94.01 и 93.07. Очакваме ускоряване на спада към споменатите нива.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

95.22

96.43

96.10

99.75

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

94.50

91.67

94.01

87.12

 

GBP/USD- посока за деня

04.08.2009 г.  Текущо ниво - 1.6972

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Целта ни при 1.7025 бе достигната по-бързо от очакваното, като възходящата тенденция продължава да е ненарушена за 1.7163 с интрадневна подкрепа в 1.6925. Предвид значението на резистънса в 1.70+ можем да очакваме малко по-мащабна корективна фаза под това ниво, като спад под 1.6925 би потвърдил започването на такава.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.7025

1.7025

1.7163

1.7447

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.6925

1.6130

1.6878

1.5352

 

USD/CHF- посока за деня

04.08.2009 г.   Текущо ниво - 1.0600
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Видяхме пробив под 1.0630, като в момента това ниво е тествано в ролята му на резистънс и двойката остава "bearish" позиционирана за 1.0360.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0630

1.1061

1.0732

1.1493

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.0563

1.0560

1.0490

1.0354

 

EUR/JPY- посока за деня

04.08.2009 г.  Текущо ниво - 136.86

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Пробивът над 135.40 резултатира в мощно поскъпване до 137.71. като понастоящем двойката е в консолидация с низходящ потенциал за 136.10 преди възходящ тест на 138.50.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

135.39

136.90

136.09

145+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

134.23

130.85

130.85

126.98