Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

05.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4413

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Видяхме очаквания растеж до зоната на съпротива в 1.4499, като 1.4483 е вече потвърден връх на минорното покачване от 1.4257. Тези флуктуации са част от корективната фаза над 1.4216, като днешната динамика ще покаже дали двойката притежава потенциал за пробив над 1.4499 и тест в основния резистънс при 1.4670. Отговорно ниво за това е 1.4260, тъй като единствено пробив под него би дефинирал завършеност на корекцията над 1.4216.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4499

1.4499

--

1.5146

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4401

1.40+

1.4257

1.3740

USD/JPY- посока за деня

05.01.2010 г.  Текущо ниво - 92.05
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Потвърдена е реверсия при 93.21 и акцентът тук е негативен за 90.60 с резистънс в 92.17. Критично ниво е 92.70 преминаване над което ще дефинира готовност за нов тест в основната съпротива около 93.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

92.17

93.40

92.70

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

91.56

88.90

90.60

83.45

GBP/USD- посока за деня

05.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.6047


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Видяхме неуспешен тест в 1.6240 и двойката отново тества зоната на подкрепа в 1.6030-50. Все още съществува възможност за покачване към 1.6410, като отговорно ниво за това е 1.6154. Интрадневният акцент е низходящ на този етап с резистънс в 1.6080.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6080

1.6240

1.6154

1.6410

 подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6030-50

1.5706

1.5833

1.5350

USD/CHF- посока за деня

05.01.2010 г.   Текущо ниво - 1.0310

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Очакваният спад достигна минимум в 1.0251, като е налице минорна реверсия, чийто ранг е все още невъзможно да бъде коректно дефиниран. Интрадневната тенденция е възходяща за динамичното 1.0380, а основна подкрепа продължава да е 1.0223.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0380

1.0620

1.0510

1.0763

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0251

0.9850

1.0222

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

05.01.2010 г.  Текущо ниво - 132.66

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Вчерашният растеж регистрира пик в 133.82 и двойката бе реверсирана, отчитайки минимум в 132.13. Тенденцията тук е низходяща за 131.54 с резистънс в 133.10.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.10

135.38

134.58

138.60

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

132.01

126.96

131.54

112.30