Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня


05.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.2811


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3328 и 1.4412.

С пробива под 1.2953 бе потвърден връх при 1.3069 и двойката е в низходяща тенденция към 1.25+. В по-близък план наблюдаваме консолидация над подкрепата 1.2801 преди пробив и спад към 1.2703.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.

1.3168

1.3179

1.3328

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.2801

1.2547

1.2703

1.2330

USD/JPY- посока за деня

05.02.2009 г.  Текущо ниво - 89.56
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

Двойката все още е в консолидацията над 87.17, като пробив под 88.01 би дал сигнал за завършеност и ускоряване на спада към 86.31. В интрадневен аспект ацентът е възходящ за 90.73.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

89.97

91.59

91.59

94.64

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

88.35

86.31

87.12

83.02

GBP/USD- посока за деня

05.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.4382

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Очакваният формален връх над 1.4482 бе ситуиран при 1.4577 и двойката е реверсирана за 1.4294 и 1.4160. Критчино в интрадневен план е 1.4460.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4290

1.4620

1.4463

1.63+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4183

1.3372

1.4020

1.30+

USD/CHF- посока за деня

05.02.2009 г.   Текущо ниво - 1.1624
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Очаквано възходящата тенденция е възобновена с цел пробив над 1.1714, към 1.1893.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1714

1.1893

1.1893

1.2160

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1560

1.0875

1.1399

1.0360

EUR/JPY- посока за деня

05.02.2009 г.  Текущо ниво - 114.78

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

След 117.03 наблюдаваме реверсия с цел 114.38 и 113.10. Първата ни цел при 114.38 бе достигната, като след тейущата консолидация ще очакваме атака към втората, при 113.10.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

115.61

122.63

121.98

126.53

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

113.01

112.09

112.09

107.93