Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

06.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4341

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Вчерашната интрадневна динамика не бе нито типично корективна, нито импулсна и тъй като 1.4257 е все още ненарушено то акцентът при междинните фреймове продължава да е неутрален в консолидационната област 1.4216-1.4499. Тъй като времевите изисквания спрямо корекцията над 1.4216 са все още неизпълнени, фаворизираме още един възходящ суинг за пробив на 1.45+ и тест в резистентното 1.4670. Критично ниво е 1.4257, като преодоляването му би дефинирало завършеност на текущата консолидация.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4386

1.4499

1.4480

1.5146

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4257

1.40+

1.4216

1.3740

USD/JPY- посока за деня

06.01.2010 г.  Текущо ниво - 92.08
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

За съжаление спадът не успя да изпълни целта ни в 90.60 и бе реверсиран при 91.25. Считаме, че текущото позитивно възстановяване е корективно и пробив под 91.70 ще потвърди поевтиняване за 88.90. На този етап интрадневният акцент е позитивен, подкрепен при 91.96 и с максимална цел в 92.51.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

92.54

93.40

92.70

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

91.96

88.90

91.25

83.45

GBP/USD- посока за деня

06.01.2010 г.
  Текущо ниво - 1.6040


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Въпреки спада до 1.5944 считаме, че потенциалът тук за 1.6410 е все още налице и очакваме пробив над резистентната зона в 1.6070 да открие пътя към споменатата цел. Докато двойката се търгува под 1.6070 акцентът остава по-скоро негативен.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6070

1.6240

1.6154

1.6410

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5944

1.5706

1.5833

1.5350

USD/CHF- посока за деня

06.01.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0356

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Вчерашното покачване изпълни целта ни при динамичното 1.0380, като считаме, че съществува възможност за още един, по-дълбок спад до 1.0150 в рамките на консолидацията под 1.0510. Критично за идеята ни е 1.0421, като преодоляването на това ниво би дефинирало дъно при 1.0251 и растеж за пробив над 1.0510, на път към 1.0620.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0421

1.0620

1.0510

1.0763

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0251

0.9850

1.0222

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

06.01.2010 г.  Текущо ниво - 131.99

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Изпълнена бе целта ни в 131.54 и с локалния минимум в 131.26 акцентът тук е позтивен за тест в основния резистънс 132.49. Пробив там би застрашил отново максимумите около 134.+, като с оглед на движенията в мейджърите нагласата ни тук е по-скоро неутрална.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.10

135.38

134.58

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

131.24

126.96

130.60

112.30