Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD

EUR/USD - посока за деня
 

06.04.2010 г.  Текущо ниво - 1.3413


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Очакваната реверсия при 1.3591 е вече потвърдена с преодоляването на 1.3460 и акцентът тук е низходящ за 1.3267. Интрадневен резистънс е 1.3461, като той съхранява негативния потенциал на този етап, а критично ниво е 1.3499.
 

USD/JPY


USD/JPY- посока за деня
 


06.04.2010 г.  Текущо ниво - 93.87
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Достигнат бе пик в 94.77, като спадът след това ниво е корективен по характер и за съжаление вътрешната му структура не осигурява ясен ориентир за йерархията на реверсията при 94.77. Настоящи цели пред интрадневния спад са 93.56 и подкрепата в 92.82, като едва пробив под последната ще сигнализира, че е завършен растежа от 89.82. Резистентно във възходяща посока е 94.09, а критично ниво е 94.40.
 

GBP/USD


GBP/USD- посока за деня
 

06.04.2010 г.  Текущо ниво - 1.5191

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Двойката отчете пик в 1.5320, където посоката бе реверсирана и започна спад с цел 1.48+. Интрадневната тенденция е низходяща с основна цел в 1.5116 и следваща в 1.5020. Отговорно ниво във възходяща посока е 1.5270.
 

USD/CHF


USD/CHF- посока за деня
 

06.04.2010 г.   Текущо ниво - 1.0681
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Тук целите остават 1.0810 и 1.1023, като интрадневен резистънс е 1.0684, който ще бъде пробит и ще открие пътя за 1.0751. Подкрепа е 1.0644, а критично ниво - 1.0583.
 

EUR/JPY


EUR/JPY- посока за деня
 


02.04.2010 г.  Текущо ниво - 125.89

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Спадът под 126.70 дефинира, че е поставен връх при 127.90 в ролята му на финал на покачването от 121.07. Считаме, че е силно вероятно при този пик да е завършена и цялата корекция над 119.63, което ще фокусира вниманието ни върху нови минимуми под 119.63. В по-близък план текущата тенденция е категорично низходяща за основната подкрепа в 125.20, като въпреки че в тази зона е възможно известно корективно възстановяване, то основната нагласа ще остане негативна за динамичното 123.01.
 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!