Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

07.01.2009 г.  Текущо ниво - 1.3503


Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3200 и 1.4596.

Вчерашният спад достигна минимум в 1.3309, малко над идеализираната ни цел при 1.3278, финализирайки низходящия тренд от 1.4362. Текущо двойката консолидира под резистентното 1.3551, като очакваме пробив над това ниво да прицели следващия резистънс при 1.3821. Критично ниво след пробив на 1.3543 ще бъде 1.3462.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3560

1.3821

1.3650

1.4720

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.3462

1.3278

1.3431

1.2547

USD/JPY- посока за деня

07.01.2009 г.  Текущо ниво - 93.61
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

След вчерашния максимум при 94.64 двойката е в минорен низходящ тренд, който ще цели пробив на 92.84, което от своя страна ще дефинира завършеност на покачването 89.75-94.64. Запазваме нагласата си дефинирана от по-високите времеви мащаби, че настоящото покачване е корективно по характер и цели да коригира спада 97.48-87.12 преди ново поевтиняване към 86.31.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

93.52

93.82

93.84

97.48

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

89.73

86.31

89.03

83.02

GBP/USD- посока за деня

07.01.2009 г.  Текущо ниво - 1.4914

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Консолидацията над 1.4382 обещава да е по-мащабна и да коригира целия спад от 1.5722 преди ново поевтиняване към 1.4103 и 1.3678. Текущия рейндж би следвало да е ограничен над 1.4398. Интрадневно акцентът е позитивен над 1.4821 за 1.5096.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4952

1.5301

1.5096

1.63+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4386

1.4103

1.4268

1.3768

USD/CHF- посока за деня

07.01.2009 г.   Текущо ниво - 1.1131
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Двойката е в низходящо движение, корективно по характер с цел 1.0931. Критично е 1.1178.


съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1170

1.1362

1.1362

1.1560

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1105

1.0373

1.1080

1.0001

EUR/JPY- посока за деня

07.01.2009 г.  Текущо ниво - 126.98

Двойката се намира в  корективна фаза от висока йерархия над средносрочния минимум при 113.71, за който считаме, че е финал на целия спад от дългосрочния връх при 169.96. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Очакваме консолидационна търговия над 125.19 и под 127.68 преди нов спад към 123.68.

*Времевият интервал на показаната графика е 4-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

128.93

131.12

129.35

135.42

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

126.63

115.31

119.06

113.71