Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

07.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4341

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Въпреки покачването до 1.4447 двойката не успя да съхрани импулсната структура на растежа и текущата интрадневна тенденция отново е низходяща с критичен резистънс в 1.4401. Очакваме реверсия над 1.4330 и пробив над 1.4401 да открият пътя за тест в 1.4501, а впоследствие и за 1.4670. Критично е 1.4257.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4386

1.4499

1.4480

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4257

1.40+

1.4216

1.3740

USD/JPY- посока за деня

07.01.2010 г.  Текущо ниво - 92.71
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Възстановяването от 91.25 надмина очакванията ни и отново поставя под прицел резистентната зона около 93.40. Продължаваме да считаме, че тази зона ще провокира реверсия за спад към 88.90, като текущият възходящ акцент ще е неутрализиран едва при пробив под 92.10.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

92.90

93.40

93.40

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

92.10

88.90

91.25

83.45

GBP/USD- посока за деня

07.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.5955


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Въпреки двата продължителни теста в резистентното 1.6070 двойката не успя да преодолее това ниво и низходящата тенденция бе запазена, отчитайки нов минимум в 1.5931. Целите в низходяща посока са 1.5896 и 1.5833, като запазваме нагласата си, че консолидацията над 1.5833 има нужда от още един възходящ суинг към 1.6410 преди своето финализиране. Потвърждение ще е завръщане на котировките над 1.5990, а критично е 1.5833.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5990

1.6240

1.6070

1.6410

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5896

1.5706

1.5833

1.5350

USD/CHF- посока за деня

07.01.2010 г.   Текущо ниво - 1.0356

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Видяхме очакван спад, който успя да достигне едва до 1.0239 и отново посоката бе реверсирана, но тенденцията на междинните фреймове продължава да е низходяща за 1.0150 до пробив на 1.0380. Интрадневният акцент е позитивен за динамичното 1.0350, а смяна на посоката ще е потвърдена едва под 1.0280.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0380

1.0620

1.0510

1.0763

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0280

0.9850

1.0222

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

07.01.2010 г.  Текущо ниво - 133.22

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Пробивът в резистентното 132.49 доведе до регистриране на локален максимум в 133.61 и акцентът продължава да е позитивен за 134.60. Критично ниво е 132.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви  

интрадневни

интраседмични

133.86

135.38

134.58

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

132.40

126.96

130.60

112.30