Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

07.12.2009 г.  Текущо ниво - 1.4873

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4665 и 1.3838.

Петъчният спад се оказа по-силен от очакваното и достигна минимум в 1.4821. Това е пореден тест на зоната на подкрепа в 1.48+, която на този етап съхранява позитивният потенциал при междинните фреймове. Преодоляването на тази подкрепа ще постави фокуса върху 1.4620 и основната гравитационна зона в 1.4450, но на този етап фаворизираме оставане в рейнджовата област и нов суинг към горната граница на рейнджа в 1.5146. Тъй като растежът от 1.4821 е твърде корективен по характер допускаме плътен тест в 1.4801 преди евентуално покачване за 1.4970.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4910

1.5146

1.4970

1.5290

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4801

1.4801

---

1.4450

USD/JPY- посока за деня

07.12.2009 г.  Текущо ниво - 89.85
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

С преодоляването на резистънса в 88.75 низходящия потенциал бе неутрализиран и текущо двойката консолидира под поставения локален връх в 90.77. Тъй като двойката е в средата на новия рейндж в областта 88.50-92.40, то допускаме текущият интрадневен низходящ акцент да бъде запазен за тест на пробива в 88.50.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.77

92.40

91.58

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

88.50

83.45

87.54

79.60

GBP/USD- посока за деня

07.12.2009 г.  Текущо ниво - 1.6448


Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Пробивът под динамичната подкрепа в 1.6519 дефинира завършеност на растежа от 1.6272 и акцентът е негативен за основната подкрепа в 1.6250. Интрадневно видяхме корекция до минорния резистънс в 1.6519 и текущата нагласа е низходяща за 1.6380 и 1.6250.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6519

1.6850

1.6723

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6380

1.6130

1.6250

1.5706

USD/CHF- посока за деня

07.12.2009 г.   Текущо ниво - 1.0157

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Видяхме силен възходящ импулс, достигнал до 1.0191, като основна съпротива е 1.0230. При междинните фреймове акцентът е все още рейнджови, поради което допускаме нов низходящ суинг за 0.9916 след потвърждение за завършеност на текущия растеж.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0191

1.0352

1.0230

1.0550

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0160

0.9850

0.9916

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

07.12.2009 г.  Текущо ниво - 133.58

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Растежът от края на миналата седмица достигна пик в 134.57 и тенденцията продължава да е възходяща с интрадневна подкрепа в 133.40. Пробив под споменатото ниво ще постави под прицел следващата подкрепа в зоната 131.90.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

134.57

135.38

135.40

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

133.40

126.96

131.96

112.30