Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

                                                           EUR/USD

EUR/USD - посока за деня

08.04.2009 г.  Текущо ниво - 1.3191

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2951 и 1.3834.

С достигнатия минимум при 1.3147 на практика бе тествано предходното дъно при 1.3114 и считаме, че двойката е готова за навлизане в консолидационна фаза с възходящ акцент към 1.3261 и 1.3342.

 

 

                                                                     USD/JPY

USD/JPY- посока за деня

08.04.2009 г.  Текущо ниво - 99.65
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 94.12 и 99.36.

В унисон с очакванията ни двойката достигна първата ни цел при 99.51, като максимална цел на текущия спад е 98.73. Критично ниво за нагласата ни, че текущото поевтиняване от 101.47 е корективно по характер, е 97.75.

                                                             GBP/USD

GBP/USD- посока за деня

08.04.2009 г.  Текущо ниво - 1.4666

Развива се низходящо движение след реверсията при 1.4986. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

Тестът на 1.4986 бе неуспешен и двойката е в низходяща корективна фаза към 1.4460. В интрадневен план се заражда възходяща тенденция към 1.4863.

                                                                USD/CHF

USD/CHF- посока за деня

08.04.2009 г.   Текущо ниво - 1.1471
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира във възходящо движение след средносрочния минимум при  0.9639.                 
                                                                                              
Изградено бе очакваното дъно при 1.1240, като двойката е въз възходяща тенденция за 1.1653. В по-близък план акцентът е неутрален в рамките на корективна фаза под 1.1518.

                                                               EUR/JPY

EUR/JPY- посока за деня

08.04.2009 г.  Текущо ниво - 131.52

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 121.92 и 138.02.

Оправдаха се очакванията ни за пробив под 133.09, като двойката достигна минимум в 130.98. Акцентът продължава да е низходящ с резистентно ниво при 132.34.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!