Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

09.02.2010 г.  Текущо ниво - 1.3731


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Основният акцент остава низходящ за 1.3413, като текущата минорна тенденция е позитивна в рамките на консолидацията над 1.3585. Резистентно е 1.3740, а критично 1.3851. "Trigger" ниво за днес е 1.3638.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.3740

1.4260

1.3851

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.3638

1.3413

1.3585

1.30+

 

USD/JPY- посока за деня

09.02.2010 г.  Текущо ниво - 89.58
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Липсва промяна и тук, като пробив под 89.15 ще сигнализира за започнал спад към 87.36. Интрадневният акцент е слабо позитивен за 90.04 с подкрепа в 89.46.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

90.06

93.40

91.12

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

89.14

87.36

88.52

83.45

 

 

GBP/USD- посока за деня

09.02.2010 г.
  Текущо ниво - 1.5628


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Резистентното 1.5660 продължава да ограничава възходящият потенциал на двойката, като възстановяването от 1.5533 е категорично корективно и предшества нов спад към 1.5352. Важно е да се отбележи, че времевите изисквания спрямо консолидацията над 1.5533 не са изпълнени и това открива възможност да видим мимолетен интрадневен спад до 1.5587, последван от покачване за тест на 1.5706-27 преди начало на низходящ тренд за 1.5352.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5654

1.6458

1.5727

1.6790

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5586

1.5352

1.5532

1.50+

 

 

USD/CHF- посока за деня

09.02.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0689

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               

Акцентът продължава да е леко негативен в рамките на консолидацията под 1.0795 и важното ниво за днес е 1.0746, тъй като неговото преодоляване ще сигнализира за възобновен растеж към 1.09+ и 1.1032. Основна подкрепа е зоната около 1.06430-40.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.0746

1.09+

1.0867

1.1032

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0680

1.0380

1.0630

0.9640

 

EUR/JPY- посока за деня

09.02.2010 г.  Текущо ниво - 122.98

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Очевидно се развива консолидация от по-висока йерархия, която коригира спада от 127.01 и очакваме тя да остане ограничена под 124.45 преди ново поевтиняване за 115.46. Интрадневният акцент е слабо позитивен с подкрепа в 122.69.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

123.30

134.40

124.50

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

122.69

119.53

119.53

112.20