Цената на застраховката „Гражданска отговорност“ не нараства с необходимите темпове, защото пазарът е либерализиран и цената следва общите тенденции. Основната причина е жестоката конкуренция. Застрахователите трябва да се справят и с по-високите обезщетения, и с възможностите на хората да си купуват застраховката, и с това да отговарят на изискванията на регулатора. Премията, която застрахователите събират за „Гражданска отговорност” към момента, не е достатъчна за рисковете които поемат, а съдебната практика се променя в посока увеличаване на обезщетенията. Това коментира Цветанка Крумова, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД Армеец в рамките на форума „Шумът на парите”.

 

Според нея много сериозен е проблемът с обхвата на застраховката и дали начинът за изчисляване на обхвата е най-точният. В началото на 2013 г. броят на застрахованите автомобили е около 2 500 000, а регистрираните са с 1 млн. повече. Показателно е, че броят на застрахованите МПС през последните пет години остава почти същият като през 2007г., когато е налице пик в обхвата на „Гражданска отговорност“, свързан с пререгистрацията на автомобилите.

 

Според Крумова логично е да си зададем въпроса дали цифрата 2 500 000 е всъщност 100% обхвата на нашия пазар, а не броят на регистрираните автомобили?

 

В рамките на дискусията беше изтъкнато, че за спада на пазара през 2012 г. най-много е допринесла застраховка „Каско на МПС“. Броят на клиентите е нараснал, но намалява броят на застрахованите нови автомобили, поради липсата на финансиране от банки и финансови институции. Експертите посочиха и факта, че въпреки природните бедствия от миналата година не се констатира особено увеличение на имуществените застраховки.

 

На конференцията бяха обсъдени и перспективите пред сектора на общото застраховане. Очаква се в бъдеще все по-голяма роля да играят и другите видове бизнес като злополуки, помощ при пътуване и застраховките на професионална отговорност, предвид ръста, който се наблюдава при тях през последните две години и задължителния характер на тези застраховки за някои професии.